สวัสดี

Thai food market report

logo379.jpg
กุมภาพันธ์ 2566

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ของไทย จากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าของรัฐในระยะแรกนำไปสู่การส่งเ...

อ่านเพิ่มเติม

ทั้งหมดมี 155 รายการ

logo377.jpg
ธันวาคม 2565
ตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช

ตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช ปี 2565 มีมูลค่า 17,960 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.6 โดยได้รับอานิสงส์จากเทรนด์การใส่ใจด้านสุขภาพ โดยเฉพาะหลังจากการ...

อ่านเพิ่มเติม
logo375.png
พฤศจิกายน 2565
ตลาดซุป (Soup) ปี 2565

ซุป (soup) เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง รับประทานได้ง่าย รับประทานเป็นอาหารเช้า อาหารรองท้อง หรือเป็นอาหารจานแรกของการรับประทานอาหารที่เป็นชุด...

อ่านเพิ่มเติม
logo369.jpg
กรกฎาคม 2565
ตลาดน้ำอัดลม ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดน้ำอัดลม ปี 2564 ประมาณ 84,667.50 ล้านบาท (ผลรวมของมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มเองที่บ้าน (Off-trade) และมูลค่าจำห...

อ่านเพิ่มเติม
logo371.jpg
มิถุนายน 2565
ตลาดพืชหัว ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดพืชหัว ปี 2564 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภค (Starchy Roots) มีมูลค่าประมาณ 14,217.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเที...

อ่านเพิ่มเติม
logo366.jpg
พฤษภาคม 2565
ตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564 ประมาณ 14,612 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดขนมหว...

อ่านเพิ่มเติม
logo364.png
เมษายน 2565
ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffe...

อ่านเพิ่มเติม
logo360.jpg
มีนาคม 2565
ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ประมาณ 58,715 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุขว...

อ่านเพิ่มเติม
logo359.jpg
กุมภาพันธ์ 2565
ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Beverage) มีมูลค่าประมาณ 51,252.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563...

อ่านเพิ่มเติม
logo356.jpg
มกราคม 2565
ตลาดชีสในประเทศไทย ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดชีส ปี 2564 ประมาณ 2,116.7 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดชีส แยกเป็นชีสแ...

อ่านเพิ่มเติม
logo358.jpg
ธันวาคม 2564
ตลาดนมจากพืชในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดนมจากพืช (Plant-Based Milk) มีมูลค่าประมาณ 23,633.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นนมถั่...

อ่านเพิ่มเติม
logo352.jpg
พฤศจิกายน 2564
เครื่องดื่มอินทรีย์ในประเทศไทย

ประเมินมูลค่าตลาดเครื่องดื่มอินทรีย์ (organic) ปี 2564 ประมาณ 188.8 ล้านบาท แยกเป็นเครื่องดื่มแบบร้อน 186.6 ล้านบาท (98.83%) เช่น กาแฟ ชา สมุนไพร ค...

อ่านเพิ่มเติม
logo351.jpg
ตุลาคม 2564
เครื่องดื่มชาในประเทศไทย

ประเมินมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาปี 2564 ประมาณ 14,794.3 ล้านบาท แยกเป็น เครื่องดื่มชาชงแบบร้อน 2,160.9 ล้านบาท (14.60%) %) คาดว่าจะมีอัตราเติบโตช่วงปี...

อ่านเพิ่มเติม
logo345.jpg
กันยายน 2564
ตลาดชีสในประเทศไทย

ชีสเป็นอาหารที่ผลิตจากนม อุดมไปด้วยโปรตีน โฟเลต วิตามินเอ และวิตามินดี ที่ส่งผลดีต่อมวลกระดูก ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดี เชื้อแบคท...

อ่านเพิ่มเติม
logo344.jpg
สิงหาคม 2564
ตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทย

ในปี 2563 ที่ผ่านมาตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทยมูลค่า 6,990.6 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ4.90 จากปีก่อนหน้า เพราะเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 และเน...

อ่านเพิ่มเติม
logo338.jpg
กรกฎาคม 2564
ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย

ในปี 2563 ที่ผ่านมาตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมูลค่า 48,990.2 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ5.63 จากปีก่อนหน้า ตลาดขนมขบเคี้ยวมีศักยภาพและเติบ...

อ่านเพิ่มเติม
logo336.JPG
มิถุนายน 2564
อาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในปี 2563 มีมูลค่า 21,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 14,673 ล้านบาทเมื่อ ปี 2559 คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.0...

อ่านเพิ่มเติม
logo334.png
พฤษภาคม 2564
ธุรกิจน้ำมันพืชในประเทศไทย

บทนำ ปี 2563 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 24,584 ล้านบาท สามารถเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.9 ท่ามกลางการระบาดของ COVID 19 ทั้งนี้เนื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
logo330.JPG
เมษายน 2564
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

บทนำ ตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ปี 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่า 267,613 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.4 เป็นผลจากการระบาดของ COVID 19 ทำให้เก...

อ่านเพิ่มเติม
logo329.JPG
มีนาคม 2564
ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

บทนำ ในปี 2563 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมูลค่า 56,303.7 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า น้ำดื่มบรรจจุขวดยังเ...

อ่านเพิ่มเติม
logo325.jpg
กุมภาพันธ์ 2564
ธุรกิจเครื่องปรุงรสในประเทศไทย

อาหารไทยมักมีรสชาติเข้มข้นและหลายรสชาติในจานเดียวกัน จำต้องใช้เครื่องปรุงรสหลากชนิดเพื่อให้อาหารไทยมีรสชาติกลมกล่อมเฉพาะตัว รวมถึงการรับเอา...

อ่านเพิ่มเติม
logo319.jpg
มกราคม 2564
ธุรกิจกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งในสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากการเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานที่มีติดไว้ประจำบ้านและสำนักงาน รวมทั้งร้านกาแฟที่มีอยู่จำนวนมาก...

อ่านเพิ่มเติม
logo318.jpg
ธันวาคม 2563
ตลาดเครื่องดื่มชาชงในประเทศไทย

“เครื่องดื่มชาชง” เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก และชาชงในประเทศไทยติดอันดับสามของอาเซียน ชาที่นิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ 1. ช...

อ่านเพิ่มเติม
logo313.jpg
พฤศจิกายน 2563
ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ (Other Dairy Product) ในประเทศไทย

“ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ” (Other Dairy Product) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เนย (Butter) และเนยแข็งหรือที่นิยมเรียกว่าชีส (Cheese) โดยผลิตภัณฑ์เนยมักถูกใช้เป็นส่...

อ่านเพิ่มเติม
logo309.jpg
ตุลาคม 2563
ตลาดบิสกิต สแน็คบาร์ และขนมรสผลไม้ในประเทศไทย

ตลาดบิสกิต สแน็คบาร์ และขนมรสผลไม้ในประเทศไทย เมื่อปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 13,880 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มบิสกิต มูลค่า 12,433.1 ล้านบาท ก...

อ่านเพิ่มเติม
logo306.png
กันยายน 2563
นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

นมหรือน้ำนม คือ ของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กหรือสัตว์เกิดใหม่ ที่ผลิตออกมาจาก เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังรวม...

อ่านเพิ่มเติม
logo304.png
สิงหาคม 2563
ตลาดไอศกรีมและบัตเตอร์เค้กแช่แข็งในประเทศไทย

สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนตลอดทั้งปีส่งผลให้ไอศกรีมและบัตเตอร์เค้กแช่แข็งเป็นตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง เมื่อต้องการรับประทานหลังจากรับประทานอาหารมื้อหลั...

อ่านเพิ่มเติม
logo300.png
กรกฎาคม 2563
เครื่องดื่มฟังก์ชั่น (Functional Beverage) ในประเทศไทย

“เครื่องดื่มฟังก์ชั่น” (Functional Drink) หมายถึง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และมีคุณค่าทางโภชนาการหรือมีผลต่อสุขภาพสูงกว่าเครื่องดื่มทั่วๆ ไป ด้ว...

อ่านเพิ่มเติม
logo299.jpg
มิถุนายน 2563
ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทย

ในปี 2562 ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 5.0 จากปี 2561 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 14,722 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาลยังคงเป็นที่นิยมโด...

อ่านเพิ่มเติม
logo292.png
พฤษภาคม 2563
อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ในประเทศไทย

ในยุคที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต ผู้คนจึงหันมาออกกำลังกาย เลือกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และดูแลตัวเองมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมกา...

อ่านเพิ่มเติม
logo290.png
เมษายน 2563
ตลาดอาหารสำเร็จรูป (Packaged Food) ในประเทศไทย

“อาหารบรรจุหีบห่อ” (Packaged Food) หรือที่นิยมเรียกว่า “อาหารสำเร็จรูป” หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาห...

อ่านเพิ่มเติม
logo286.jpg
มีนาคม 2563
ตลาดขนมอบในประเทศไทย

จากการที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ขนมอบในรสชาติแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
logo285.png
กุมภาพันธ์ 2563
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานของไทยกำลังผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย เช่น โครงสร้างประชากรที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของสั...

อ่านเพิ่มเติม
logo284.png
มกราคม 2563
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซึ...

อ่านเพิ่มเติม
logo281.png
ธันวาคม 2562
ตลาดผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตร และชาวไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักผลไม้สดมากกว่าสินค้าแปรรูปก็ตาม แต่จากสภาพสังคมเมืองในปั...

อ่านเพิ่มเติม
logo280.jpg
พฤศจิกายน 2562
ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

ตลาดน้ำมันพืชของไทยจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของสินค้ามากนัก ซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นทดแทนได้ ...

อ่านเพิ่มเติม
logo277.png
ตุลาคม 2562
เครื่องดื่มทางเลือกที่ดีกว่า (Better-for-You) ในประเทศไทย

เครื่องดื่มทางเลือกที่ดีกว่า หรือ เครื่องดื่ม BFY (Better-for-You) เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2562
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผู้ผลิตจำนวนมาก และมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งด้านรสชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์ จ...

อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 2562
อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทย

ปัจจุบันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) กำลังเป็นกระแสความต้องการที่มาแรงอย่างมากในทุกตลาดทั่วโ...

อ่านเพิ่มเติม
logo269.png
กรกฎาคม 2562
ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้โลกเราในปัจจุบันกลายเป็น “โลกออนไลน์” หรืออาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตถูกนำมา...

อ่านเพิ่มเติม
logo260.jpg
มิถุนายน 2562
เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่ดื่มกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ อาราบิก้า (Ar...

อ่านเพิ่มเติม
logo259.jpg
พฤษภาคม 2562
น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลัง...

อ่านเพิ่มเติม
logo214.jpg
เมษายน 2562
ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” ห...

อ่านเพิ่มเติม
logo258.jpg
มีนาคม 2562
ซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย

จากวิถีการใช้ชีวิตของชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับ...

อ่านเพิ่มเติม
logo270.jpg
กุมภาพันธ์ 2562
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย

จากกระแสความตระหนักถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มมองหาสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ...

อ่านเพิ่มเติม
logo207.jpg
มกราคม 2562
ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้...

อ่านเพิ่มเติม
logo200.jpg
ธันวาคม 2561
ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีค...

อ่านเพิ่มเติม
logo197.jpg
พฤศจิกายน 2561
ตลาดนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กออกมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนพ่อแม่เกิดความกังวลหรือลังเลว่าจะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดและชนิด...

อ่านเพิ่มเติม
logo196.jpg
ตุลาคม 2561
ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความใส่ใจต่อการมีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี และรูปร่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนำเรื่องการบริโภคอาหารกับสุขภาพมาเชื่อมโยงกั...

อ่านเพิ่มเติม
logo195.jpg
กันยายน 2561
ตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4,180 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตล...

อ่านเพิ่มเติม
logo193.jpg
สิงหาคม 2561
ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหาร จึงอาจกล่าวว่าน้ำมันพืชเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับ ทุกครัวเรือน ทำให้ตลาดน้ำมันพืชในประเทศเติบโตอย่างต...

อ่านเพิ่มเติม
logo189.jpg
กรกฎาคม 2561
ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้...

อ่านเพิ่มเติม
logo194.jpg
กรกฎาคม 2561
ส่วนแบ่งตลาดช็อกโกแลต ปี 2560

ตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทยมีมูลค่า 6,861 ล้านบาท เติบโต 7.5% โดยมีแบรนด์ Kitkat, Ferrero Rocher, M&M's และ Milo เป็นเจ้าตลาด

อ่านเพิ่มเติม
logo185.jpg
มิถุนายน 2561
ตลาดสเปรด (Spreads) ในประเทศไทย

บทนำ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในสังคมเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกและรวดเร...

อ่านเพิ่มเติม
logo186.jpg
มิถุนายน 2561
ขนมหวานจากน ้าตาล ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม
logo184.jpg
พฤษภาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม
logo182.jpg
พฤษภาคม 2561
ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,500 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที...

อ่านเพิ่มเติม
logo178.jpg
เมษายน 2561
ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุข...

อ่านเพิ่มเติม
logo176.jpg
มีนาคม 2561
ตลาดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่สน...

อ่านเพิ่มเติม
logo174.peg
กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศ

คนไทยให้ความสำคัญกับอาหารการกินจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ อาหารไทยยังติดอันดับอาหารยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเสน่ห์ข...

อ่านเพิ่มเติม
logo167.jpg
มกราคม 2561
ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 22,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจั...

อ่านเพิ่มเติม
logo166.jpg
ธันวาคม 2560
ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

แต่เดิมนั้นธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ คือ การดำเนินธุรกิจร้านอาหารควบคู่กับการให้บริการจัดส่งอาหารให้ ผู้บริโภค ภายในขอบเขตพื้นที่ให้บริการของกิจการนั้...

อ่านเพิ่มเติม
logo163.jpg
พฤศจิกายน 2560
ตลาดอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

ในปี 2559 ที่ผ่านมาอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6,300 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนั...

อ่านเพิ่มเติม
logo162.jpg
ตุลาคม 2560
ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ในประเทศไทย

ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกระแสใส่ใจในสุขภาพ (Health conscious) ของผู้บริโภคยุคปัจจุบ...

อ่านเพิ่มเติม
logo160.jpg
กันยายน 2560
ตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 13,850 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท...

อ่านเพิ่มเติม
logo157.jpg
สิงหาคม 2560
ตลาดนมข้นหวาน ครีมแท้ และครีมเทียมในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ครีมแท้ และครีมเทียมในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า โดยม...

อ่านเพิ่มเติม
logo150.jpg
กรกฎาคม 2560
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวมีข...

อ่านเพิ่มเติม
logo146.jpg
มิถุนายน 2560
ตลาดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตในประเทศไทยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อนหน้า สาเหตุที่ต...

อ่านเพิ่มเติม
logo145.jpg
พฤษภาคม 2560
อาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

ปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สำนักข่าว CNN จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทาง หรือ สตรีทฟู้ดดีที่สุดอันดับ 23 ของโลก เนื่องจากอาหารรสชา...

อ่านเพิ่มเติม
logo140.jpg
เมษายน 2560
ตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการท...

อ่านเพิ่มเติม
logo139.jpg
มีนาคม 2560
ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย

บทนำ เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนผู้คนต่างมองหาเครื่องดื่มที่ช่วยคลายความร้อน ดับกระหายและเพิ่มความสดชื่น ขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันต่างให้ความใส่ใจต่...

อ่านเพิ่มเติม
logo135.jpg
กุมภาพันธ์ 2560
ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย

พฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักของผู้บริโภคไทยในปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหวังให้ตนเองมีสุขภาพและรูปลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริ...

อ่านเพิ่มเติม
logo134.jpg
มกราคม 2560
ตลาดชีสในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดชีสในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า จากความนิยมในอาหารตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นกว...

อ่านเพิ่มเติม
logo130.jpg
ธันวาคม 2559
ตลาดเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ (Organic) หรือเครื่องดื่มออร์แกนิกในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการปนเปื้อนของสารมลพิษ การดำเนินชีวิตจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากได้ตระหนักถึงพิษภัยจากส...

อ่านเพิ่มเติม
logo128.jpg
พฤศจิกายน 2559
ตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อในประเทศไทย

ในปี 2559 ประเมินว่าตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารออร์แกนิกบร...

อ่านเพิ่มเติม
logo124.jpg
ตุลาคม 2559
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย

อาหารพร้อมรับประทานหรือ Ready Meal คือ อาหารปรุงสุกที่สามารถรับประทานได้ทันที หรือเพียงนำไปอุ่น อบ นึ่ง หรือเข้าเตาไมโครเวฟไม่กี่นาทีก็นำอ...

อ่านเพิ่มเติม
logo122.jpg
กันยายน 2559
ตลาดขนมอบในประเทศไทย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ตลาดขนมอบในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 8.1 จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 25,800 ล้านบาท สาเหตุที่ตลาดขนมอบมีการเติบโตขึ้นทุกปีมาจ...

อ่านเพิ่มเติม
logo120.jpg
สิงหาคม 2559
ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทย

ในปี 2558 ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2557 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 9,230 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 2-3 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตขอ...

อ่านเพิ่มเติม
logo116.jpg
กรกฎาคม 2559
ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย

ในปี 2558 ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 10.0 จากปี 2557 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 34,676 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดขนมขบเคี้ยวมีผู...

อ่านเพิ่มเติม
logo112.png
มิถุนายน 2559
ตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในประเทศไทยปี 2558 ที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 233,500 ล้านบาท เติบโตจากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี โดยชากาแฟพร้อมดื่มและน้ำ...

อ่านเพิ่มเติม
logo109.jpg
พฤษภาคม 2559
ตลาดบิสกิตและสแน็คบาร์ในประเทศไทย

ในปี 2558 ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดบิสกิตและสแน็คบาร์อยู่ที่ 11,678 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มบิสก...

อ่านเพิ่มเติม
logo107.jpg
เมษายน 2559
ตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทย

บทนำ การดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างมาก กล่าวคือ นิยมอาศัยในห้องพัก/คอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองหรือใกล้ท...

อ่านเพิ่มเติม
logo104.jpg
มีนาคม 2559
ตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทย

ปริมาณการบริโภคช็อกโกแลตในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ สาเหตุเป็นเพราะคนไทยนิย...

อ่านเพิ่มเติม
logo85.gif
กุมภาพันธ์ 2559
ตลาดซีเรียลในประเทศไทย

บทนำ อาหารเช้านับว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและ...

อ่านเพิ่มเติม
logo95.gif
มกราคม 2559
ตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทย

การที่คนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ได้ส่งผลต่อการบริโภคหมากฝรั่งในประเทศ โดยหมากฝรั่งแบบดั้งเดิมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลกำลังสูญเสียส่วนแบ...

อ่านเพิ่มเติม
logo99.jpg
มกราคม 2559
ส่วนแบ่งตลาดโยเกิร์ต ปี 2558

มูลค่าตลาดโยเกิร์ต 26,081 ล้านบาท เติบโต 39.3 % โดยมีแบรนด์หลักในตลาด ได้แก่ ดัชมิลล์ ยาคูลท์ บีทาเก้น ดัชชี่ แอคทีเวีย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
logo98.jpg
มกราคม 2559
ส่วนแบ่งตลาดหมากฝรั่ง ปี 2558

มูลค่าตลาดหมากฝรั่ง 3,992 ล้านบาท เติบโต 25.4% โดยมีผู้นำตาดได้แก่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จำกัด บริษัท เธอะ ริกลี่ย์ (ประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
logo82.peg
ธันวาคม 2558
เครื่องปรุงรสในประเทศไทย

เครื่องปรุงรสเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารของคนไทย เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความเอร็ดอร่อยกลมกล่อม ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเครื่...

อ่านเพิ่มเติม
logo97.jpg
ธันวาคม 2558
ส่วนแบ่งตลาดกาแฟพร้อมดื่ม ปี 2557

มูลค่าตลาดกาแฟพร้อมดื่ม 10,204.4 ล้านบาท เติบโต 4.3% โดยมีแบรนด์หลักในตลาด ได้แก่ เบอร์ดี้ เนสกาแฟ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
logo81.jpg
พฤศจิกายน 2558
ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

พฤติกรรมการเอาใจใส่สุขภาพยังเป็นกระแสหลักในสังคมไทย ผู้บริโภคยังคงแสวงหาสิ่งที่ดีและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงได้รั...

อ่านเพิ่มเติม
logo96.jpg
พฤศจิกายน 2558
ส่วนแบ่งตลาดอาหารเช้าซีเรียล ปี 2557

มูลค่าตลาดอาหารเช้าซีเรียล 1,915.6 ล้านบาท เติบโต 5.4% โดยมีผู้นำตลาด ได้แก่ เนสท์เล่ เคลล็อก อาหารยอดคุณ วีทาบิกซ์ เครวกเกอร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
logo80.jpg
ตุลาคม 2558
ตลาดชาในประเทศไทย

ชา เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลก โดยมีการกล่าวกันว่าชาเป็นเครื่องดื่มที่มีการบริโภคมากเป็นอันดับสอง รองจากน้ำเปล่า แต่สำหรับในประเทศไทยแล้...

อ่านเพิ่มเติม
logo79.jpg
กันยายน 2558
ตลาดกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยสังเกตได้จากการที่ผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สะท้อน...

อ่านเพิ่มเติม
logo78.jpg
สิงหาคม 2558
ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

ร้านกาแฟ เป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคนที่คิดจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก ขณะเดียวกันตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โ...

อ่านเพิ่มเติม
logo77.jpg
กรกฎาคม 2558
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีในประเทศไทย

วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ที่ผู้คนทำงานนอกบ้านมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ จึงมองห...

อ่านเพิ่มเติม
logo76.jpg
มิถุนายน 2558
ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย

ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยสภาพอากาศในเมืองไทยนับวันจะยิ่งทวีความร้อนและมีระยะเวลายาวนานขึ้น จนดูเหมือนว่าเมืองไทยจะมีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ส่งผลให้ธุรกิจ...

อ่านเพิ่มเติม
logo75.jpg
พฤษภาคม 2558
นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

ความใส่ใจในสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย ทำให้ตลาดนมพร้อมดื่มได้ประโยชน์จากพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากนมเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่...

อ่านเพิ่มเติม
logo74.jpg
เมษายน 2558
ตลาดนมสำหรับเด็กในประเทศไทย

ภาวะความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลให้คุณแม่ยุคใหม่ต้องรับบทบาทเลี้ยงดูบุตรควบคู่กับการทำงานนอกบ้าน ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ไม่สาม...

อ่านเพิ่มเติม
logo72.jpg
กุมภาพันธ์ 2558
อุตสาหกรรมน้ำมันพืชในประเทศไทย

น้ำมันพืช (Vegetable oil) หมายถึง น้ำมันที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ เช่น เมล็ด เนื้อและผลของพืชน้ำมัน (Oil Crop) ทั้งนี้มีพืชหลายชนิดที่สามารถนำมาผลิต...

อ่านเพิ่มเติม
logo71.jpg
มกราคม 2558
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่ง ไม่เฉพาะในแถบเอเชียเท่านั้นแต่กระจายอยู่ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากเป็นอาหารที่ปรุงร...

อ่านเพิ่มเติม
logo70.jpg
ธันวาคม 2557
ตลาดอาหารเช้าซีเรียลในประเทศไทย

อาหารเช้า ถือเป็นมื้ออาหารที่สำคัญ เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารพร้อมสำหรับทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน แต่ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให...

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527