สวัสดี

NFI Research

...
รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ...

สิงหาคม 2565

...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ป...

พฤศจิกายน 2563

...
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2562

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอ...

กันยายน 2562

NFI Presentation

...
ยุทธศาสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564

ยุทธศษสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564

สิงหาคม 2560

...
การสร้างต้นแบบเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุจากใบตอง

 ชื่อเรื่อง     : การสร้างต้นแบบเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุจากใบตอง  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : ผช.ศ.กวิน สนธิ...

กุมภาพันธ์ 2559

Knowledge Infographic

infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img

ฐานข้อมูล Halal

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527