สวัสดี

นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

กันยายน 2563

นมหรือน้ำนม คือ ของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กหรือสัตว์เกิดใหม่ ที่ผลิตออกมาจาก เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังรวมไปถึงเครื่องดื่มที่ใช้แทนนมด้วย เช่น นมถั่วเหลือง น้ำนมข้าว นมข้าวโพด นมแอลมอนด์ เป็นต้น และจากการที่นมโคมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเป็นจำนวนมาก ทั้งโปรตีนที่ช่วยด้าน การเจริญเติบโต เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แคลเซียมในนมมีคุณภาพที่สามารถย่อยและดูดซึมได้ดี ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง อีกทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ อีกมาก นมโคจึงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

          นม ในประเทศไทยนั้นถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ขณะที่ผู้ใหญ่เลือกบริโภคเครื่องดื่มชนิดอื่นมากกว่านม และมีความเชื่อว่าดื่มนมแล้วทำให้อ้วน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุให้อัตราการบริโภคนมของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก กล่าวคือ อัตราเฉลี่ยการบริโภคนมของประชากรทั่วโลกอยู่ในระดับ 113 ลิตร/คน/ปี คนไทยดื่มนมเพียง 18 ลิตร/คน/ปี หรือ 2 แก้วต่อสัปดาห์เท่านั้น ทั้งนี้จากผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมโคพร้อมดื่มของคนไทยทั่วประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2562 ของสวนดุสิตโพล พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มนมเป็นประจำร้อยละ 44.1 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มนมเลย มีร้อยละ 13.86 โดยเหตุผลสำคัญที่ไม่ดื่มนม คือ ได้รับสารอาหารจากแหล่งอื่น ไม่ชอบดื่มนม ดื่มแล้วไม่สบายท้อง และคิดว่าไม่มีความจำเป็น

           อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวัน “ดื่มนมโลก” ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย “นมดีดื่มได้ทุกวัน” ภายใต้แนวคิด “มิลค์ ฟอร์ ออล” (Milk for Alls) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มนม ให้ประชาชนได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ ให้ดื่มนมแทนเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีประโยชน์ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง อย่างชา และน้ำอัดลม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้       ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ดื่มนมเพราะเชื่อว่านมทำให้อ้วน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มอัตราการดื่มนมของคนไทยให้ได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2563 นอกจากนี้ผู้บริโภคเองก็ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งนมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากทั้งสองปัจจัยดังกล่าวถือเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศเติบโต

          ตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศไทยปี 2562 ที่ผ่านมามีมูลค่า 57,473 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2558 มูลค่า 46,437 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยผลิตภัณฑ์นมจากพืชเติบโตสูงสุดอัตราร้อยละ 7.4 ต่อปี รองลงมาคือ นมแพะ ร้อยละ 6.0 ต่อปี ขณะที่นมโคเติบโตเพียงร้อยละ 4.0 ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์นมทางเลือก หรือนมชนิดอื่นที่ไม่ใช่นมโค เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากมักมีปัญหาอึดอัด ไม่สบายท้องเมื่อดื่มนมโค เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็คโตสในนมโคได้ จึงหันมาดื่มนมจากพืชกันมากขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527