สวัสดี

เครื่องดื่มอินทรีย์ในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

พฤศจิกายน 2564

ประเมินมูลค่าตลาดเครื่องดื่มอินทรีย์ (organic) ปี 2564 ประมาณ 188.8 ล้านบาท แยกเป็นเครื่องดื่มแบบร้อน 186.6 ล้านบาท (98.83%) เช่น กาแฟ ชา สมุนไพร คาดว่าอัตราเติบโตช่วงปี 2564-2568 ร้อยละ 3.6 น้ำผลไม้ มูลค่า 2.2 ล้านบาท (1.17%) คาดอัตราเติบโตช่วงปี 2564-2568 ร้อยละ 2.7

 

จากรายงานผลการสำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลกของ Fivl 2021. (IFOAM) สถิติปี 2562 ทั่วโลกมีพื้นที่ปลูกเพาะเกษตรอินทรีย์ 451.87 ล้านไร่ จำนวนผู้ผลิต 108 ประเทศ มูลค่าจำหน่ายประมาณ 4 ล้านล้านบาท  ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 1.18 ล้านไร่ มากเป็นอันดับที่ 38 ของโลก  สำหรับประเทศที่มีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์มากที่สุด  ได้แก่  ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอาร์เจนตินา  และประเทศสเปน  เรียงตามลำดับ โดยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527