สวัสดี

ตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

เมษายน 2560

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของการบริโภคนมผ่าน การประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่มองว่านมเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กเท่านั้นและหันมารับรู้มากขึ้นว่านมมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เช่นกัน ดังนั้นเครื่องดื่มประเภทนมจึงกลายเป็นเครื่องดื่มทานเล่นมากขึ้นเช่นเดียวกับการดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้

   ส่วนทางด้านผู้ประกอบการได้มีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อผู้บริโภคในทุกช่วงอายุทั้งในเรื่องของรสชาติและขนาดบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีการบริโภคที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุและการใช้ชีวิตของแต่ละคน จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ตลาดผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเติบโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตลาดนมพร้อมดื่มยังได้รับ   การสนับสนุนจากสินค้าชนิดอื่นเช่นกัน อย่างเช่น กาแฟ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดการบริโภคนมพร้อมดื่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนมถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำกาแฟ

ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (Drinking Milk Products) สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทย่อยดังนี้

  1. นมปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavored Milk) ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 11,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.4
  2. นมโค (Cow’s Milk) ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 18,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.2
  3. นมแพะ (Goat’s Milk) ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1
  4. นมผง (Powder Milk) ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2
  5. นมถั่วเหลือง (Soy Milk) ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 20,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.1

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527