สวัสดี

น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2562

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าน้ำผักผลไม้บางประเภทอาจมีปริมาณน้ำตาลเจือปนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บางชนิด หรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำ และนี่จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงด้วยเช่นกัน

การเก็บภาษีความหวาน ตามกฎหมายใหม่ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการปรับแผนธุรกิจของบรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มว่าสมควรขึ้นราคาสินค้าหรือไม่แล้ว ยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งเริ่มมีความกังวลที่จะดื่มน้ำผักผลไม้บางประเภท โดยเฉพาะน้ำผักผลไม้ผสม ที่มีส่วนผสมของน้ำผักผลไม้แท้ในสัดส่วนปริมาณค่อนข้างต่ำ  ทั้งนี้ จะเห็นได้จากทิศทางตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีความหวาน แต่หลังจากนั้น พบว่า ทิศทางตลาดได้ปรับตัวลดลง โดยในปี 2561 ตลาดน้ำผักผลไม้มีมูลค่า 17,373.5 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.9 จากปีก่อน และส่งผลให้ภาพรวมตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.8 ต่อปี

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527