ที่อยู่


สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร : 02-4228688 ต่อ3121 โทรสาร : 02-4228527
Email : fic@nfi.or.th

ดาวน์โหลดแผนที่

ฟอร์มติดต่อ


+ =