สวัสดี

ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2563

ในปี 2562 ตลาดขนมหวานจากน้ำตาลในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 5.0 จากปี 2561 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 14,722 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาลยังคงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็ก แต่จากความตระหนักถึงเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคขนมหวานที่มีส่วนผสมจากน้ำตาล ทำให้ผู้บริโภคขนมหวานจากน้ำตาล มองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีน้ำตาลต่ำ ปราศจากน้ำตาลหรือใช้สารให้ความหวานทดแทน และด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดี และการลดบริโภคน้ำตาล เนื่องจากผู้ปกครองและผู้บริโภคเริ่มได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอันตรายของการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไป

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อหาวิธีการเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่ยังคงไม่เลิกรับประทานขนมหวานจากน้ำตาล ดังนั้น ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตทั้งหลายต่างพัฒนาสินค้าใหม่ที่สามารถดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค จึงแข่งขันกันในด้านการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย แตกต่างไปจากเดิม เช่น การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการสื่อสารกับผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและยังคำนึงการขนส่งให้มีความปลอดภัยในยุคออนไลน์ สามารถสร้างความแตกต่างในด้านราคาเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527