สวัสดี

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2563

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความเร่งรีบมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีเวลามากเพียงพอในการจัดเตรียมและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับกระแสการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารจากร้านอาหารมารับประทานที่บ้านที่ขยายวงกว้างมากขึ้น และกลายเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนไทยไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทำให้สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจบริการอาหาร

ในปี 2561 ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทยมีมูลค่า 21,051 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 8.5 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) เนื่องจากความชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแม็คเคอเรล ปลาทูน่า หอยลาย เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายออกสู่ตลาด และราคาสินค้าที่ไม่แพงมากนัก ทำให้ผู้บริโภคนิยมนำมารับประทานเป็นเครื่องเคียง หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารจานหลัก นอกจากนี้การขยายตัวของธุรกิจบริการอาหารในประเทศก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลของไทย เนื่องจากกลุ่มร้านอาหารดังกล่าวมีความต้องการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร เพื่อบริการลูกค้าของร้านได้รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารว่าง หรืออาหารรับประทานเล่น เช่น ปีกไก่ทอด นักเก็ตไก่ทอด ลูกชิ้นย่าง ปลาอัดแท่งชุบแป้งทอด ปลาหมึกทอด อย่างไรก็ตาม จากกระแสรักสุขภาพและการเข้าถึงข้อมูลทางโภชนาการของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูปบรรจุกระป๋องที่เริ่มเข้าสู่ภาวะตลาดอิ่มตัว เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนมองว่าการบริโภคอาหารชนิดดังกล่าวที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขา

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527