สวัสดี

ตลาดชีสในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2560

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดชีสในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า จากความนิยมในอาหารตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดชีสในประเทศไทย ยังถือว่ามีมูลค่าน้อยอยู่และยังจำกัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่นิยมรับประทานอาหารไทยซึ่งไม่ได้มีชีสเป็นส่วนประกอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคชีสค่อนข้างน้อย และยังไม่คุ้นเคยกับบริโภคชีสเป็นอาหารหลักแต่จะนิยมบริโภคนมมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะกระตุ้นการบริโภคชีสให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผู้บริโภคกลุ่มหลักในตลาดชีสในปัจจุบันคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมือง เพราะเป็นกลุ่มคนไทยที่มีความคุ้นเคยกับอาหารตะวันตกที่ทำจากชีสมากกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้งยอดจำหน่ายชีสในประเทศยังมาจากชาวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มที่บริโภคชีสเป็นอาหารหลักอยู่แล้ว จึงนิยมบริโภคชีสเมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้ของผู้บริโภคพบว่า กลุ่มผู้บริโภคชีสส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีกำลังซื้อ เพราะชีสจัดเป็นสินค้าในกลุ่มพรีเมียมและมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีในตัวสินค้าค่อนข้างสูงและยินดีจ่ายเพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ชีส (Cheese) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมวัวหรือนมแพะและผ่านกระบวนการคัดแยกโปรตีน จากนั้น   จึงนำโปรตีนของนมมาผสมกับเชื้อรา แบคทีเรีย หรือสารอื่นๆ ตามแต่ละประเภทของชีส ในตลาดผลิตภัณฑ์ชีสสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่

  1. ชีสแปรรูป (Processed cheese) คือชีสที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสให้อยู่ในรูปแบบ      ที่สะดวกต่อการรับประทาน และมีการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 54.0 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
  1. ชีสไม่ผ่านการแปรรูป (Unprocessed cheese) คือคือชีสที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งครองส่วนแบ่งร้อยละ 46.0 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527