สวัสดี

ตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

กันยายน 2561

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4,180 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดหมากฝรั่งยังคงเติบโตอยู่มาจากกลุ่มหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้ง่ายกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงคนไทยในปัจจุบันต้องการมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับอาหารที่ตนเองรับประทานเข้าไปมากขึ้น โดยหันมาจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารบางประเภทที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำตาล ที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยประสบกับโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคกระดูกเปราะและฟันผุ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

จากความต้องการลดปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว โดยการผลิตสินค้าที่ลดปริมาณน้ำตาลลง ซึ่งตลาดหมากฝรั่งก็มีการปรับตัวในเรื่องนี้เช่นกัน โดยผู้ผลิตได้ออกผลิตหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี และคาดการณ์ว่าหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลจะเข้ามาแทนที่หมากฝรั่งมีน้ำตาลที่กำลังได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

หมากฝรั่งเป็นที่นิยมบริโภคมาอย่างยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ลมหายใจหอมสดชื่นหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังประทานอาหารที่กลิ่นค่อนข้างแรง เช่น หัวหอม และ กระเทียม รสชาติของหมากฝรั่งที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ได้แก่ รสมินต์ รสสเปียร์มินต์ รสผลไม้รวม รสดับเบิ้ลมินต์ และรสเปปเปอร์มินต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีรสมินต์ผสมอยู่ เพราะเป็นรสชาติที่ช่วยดับกลิ่นหลังรับประทานอาหารและช่วยให้ลมหายใจสะอาดสดชื่นได้เป็นอย่างดี

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527