สวัสดี

ตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2565

ประเมินมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564 ประมาณ 14,612 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล แยกเป็นยาอม 4,472.30 ล้านบาท (30.61%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะนิ่มและอ่อนตัว 2,915.50 ล้านบาท (19.95%) ลูกอมมินต์ 2,379.10 ล้านบาท (16.28%) ลูกกวาด 1,642.60 ล้านบาท ( 11.24%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะค่อนข้างนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง 202.80 ล้านบาท (1.39%) อมยิ้ม 181 ล้านบาท (1.24%) และขนมหวานจากน้ำตาลอื่น 2,818.70 ล้านบาท (19.29%)

       ในปี 2563 มูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาลชะลอตัวลง -4.13% จากปี 2562 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด      โดยการประกาศล็อกดาวน์และกำหนดเคอร์ฟิวให้ประชาชนออกนอกบ้านได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น เลี่ยงการออกไปนอกบ้านเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ซึ่งสินค้าประเภทลูกอมมินต์และลูกกวาดเป็นสินค้าที่มักบริโภคยามออกจากบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการพบปะผู้คน และใช้เป็นตัวช่วยให้คลายง่วงระหว่างการเดินทาง ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาลซึ่งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อมยิ้ม ลูกกวาด เยลลี ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้เช่นกัน เนื่องจากรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแล้วจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเด็กและนักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่ภายในบ้านทำให้การบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง นอกจากนี้การระบาดของ COVID-19 ส่งผลผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลงและเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น ซึ่งขนมหวานจากน้ำตาลเป็นกลุ่มอาหารที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคจึงลดการบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527