“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด ได้...


สาธารณรัฐเกาหลีประกาศระบบการติดฉลาก สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศการใช้ "ระบบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้" อย่างเป็นทางการ และมีผลบังคับใช้ตั...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง