สวัสดี

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2564

แชร์:
Favorite (38)

มีนาคม 2565

ปี 2564 ประมาณ 58,715 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำเปล่า) 44,607.7 ล้านบาท (75.97%) น้ำโซดาบรรจุขวด 8,869.8 ล้านบาท (15.11%) น้ำดื่มฟังก์ชั่น 5,039.6 ล้านบาท (8.58%) และน้ำดื่มใสแต่งกลิ่นรส 197.9 ล้านบาท (0.34%)

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา แต่ความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดชะลอตัวลงในช่วงปี 2563 การเติบโตของปริมาณจำหน่าย น้ำดื่มบรรจุขวดแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2564 แต่อัตราการเติบโตในภาพรวมของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดยังคงต่ำกว่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งการระบาดใหญ่ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับความต้องการซื้อบริโภคขณะเดินทางลดลง เนื่องจากภาครัฐได้ออกนโยบายควบคุมการระบาดของ COVID-19 ผู้บริโภคใช้ชีวิตประจำวันอยู่ภายในบ้านมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการระบาดใหญ่นี้ยังส่งผลให้เกิดแรงหนุนต่อความต้องการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มที่บ้าน เนื่องจากน้ำดื่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงทำให้เกิดการกักตุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดขึ้น สาเหตุของการกักตุนสินค้า คือ หลีกเลี่ยงการขาดตลาดของน้ำดื่มบรรจุขวดในช่วงล็อกดาวน์ รวมทั้งลดความถี่ในการออกไปซื้อน้ำบรรจุขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงส่งผลให้ยอดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มบ้านเพิ่มขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527