สวัสดี

Food Law กฎหมายทั้งหมด 613 รายการ

Sort by

Last update

Top download

World Food law & Reg. News

...
อินเดียปรับระเบียบนำเข้าใหม่ ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ก่อนส่งออก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุสินค้าอาหารที่มีความประสงค์จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จำเป็นต้องการทะเบียนกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดีย หรือ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ผ่านหน่วยงานผู้มีอำนาจ ณ ประเทศต้นทาง(Competent Authority, CA) เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขที่การได้รับอนุญาต ตลอดจนชื่อสินค้าและ HS Code

5 ธันวาคม 2565

...
ฮ่องกงยืนยันการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสีผสมอาหาร

กฎระเบียบของฮ่องกงเกี่ยวกับสีผสมอาหารขึ้นอยู่กับรายการ positive list และแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาต  ต...

พฤศจิกายน 2565

...
ออสเตรเลียประกาศข้อกำหนดการนำเข้าอาหารแปรรูปด้วยรีทอร์ต

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2022 กรมวิชาการเกษตร การประมง และป่าไม้ (DAFF) ของออสเตรเลียเผยแพร่เงื่อนไขการนำเข้าและข้อกำหนดของอาหารแปรรูป (รวมถึงบรร...

พฤศจิกายน 2565

Food Law and Regulations Corner

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527