สวัสดี

Info Graphic Snap Shot

...
8 มี.ค. 2565
อุตสาหกรรมอาหารจากแมลงกินได้ของไทย ปี 2565

อุตสาหกรรมอาหารจากแมลงกินได้ของไทย

มูลค่าตลาดแมลงกินได้

ผลผลิตแมลงกินได้

ฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงกินได้

ช่องทางการจำหน่ายแมลง

นำเข้าแมลง

ส่งออกแมลง

เมนูแมลง

ผลิตภัณฑ์จากแมลง

อ่านเพิ่มเติม

ทั้งหมดมี 66 รายการ

...
กรกฎาคม 2565
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทย ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
...
กรกฎาคม 2565
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
...
กรกฎาคม 2565
อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
...
กรกฎาคม 2565
อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกร ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
...
มิถุนายน 2565
อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย 2564

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527