สวัสดี

ตลาดอาหารสำเร็จรูป (Packaged Food) ในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

เมษายน 2563

“อาหารบรรจุหีบห่อ” (Packaged Food) หรือที่นิยมเรียกว่า “อาหารสำเร็จรูป” หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบที่มีความเหมาะสม รับประทานได้สะดวก รวมถึงมีการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทั้งนี้ อาหารสำเร็จรูป ครอบคลุมตั้งแต่อาหารที่ผ่านการแปรรูปแบบง่าย โดยยังคงสภาพวัตถุดิบนั้นๆ อยู่ อย่างเช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์แช่แข็ง หรือนมพร้อมดื่ม ไปจนถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ขนมเค้ก และอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง เป็นต้น

ตลาดอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงราว 452,506 ล้านบาท ขยายตัวจาก ปีก่อนหน้าร้อยละ 4.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ กล่าวคือ ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโต และผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภา และรสชาติใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนมอบและเบเกอรี่ (ขยายตัวร้อยละ 7.5) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป (ขยายตัวร้อยละ 5.7) และผลิตภัณฑ์นม (ขยายตัวร้อยละ 5.1)  ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จ (Ready Meal) มีการขยายตัวสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10.0 ซึ่งได้รับผลดีจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย ประกอบกับการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้โดยง่าย

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527