สวัสดี

Monthly Situation

ทั้งหมดมี 185 รายการ

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมกราคม และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.1  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 63.8 ขยายตัวเล็กน้อยจากร้อยละ 63.6 ในเดือนเดียวกันขอ...

กุมภาพันธ์ 2566

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนธันวาคม 2565 และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนมกราคม 2566

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2565 หดตัวร้อยละ 4.4 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 55.1 หดตัวจากอัตราร้อยละ 58.0 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ...

มกราคม 2566

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนธันวาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2565 หดตัวร้อยละ 1.4 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51.0 หดตัวจากอัตราร้อยละ 51.9 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน กา...

ธันวาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนตุลาคม และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนพฤศจิกายน 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51.8 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 50.8 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ก...

พฤศจิกายน 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกันยายน และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนตุลาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.7  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.8 ขยายตัวจากร้อยละ 50.1 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน...

ตุลาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนสิงหาคม และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนกันยายน 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 14.4  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 54.7 ขยายตัวจากร้อยละ 46.4 ในเดือนเดียวกันของปีก่อ...

กันยายน 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกรกฎาคม และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนสิงหาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกรกฎาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 8.0  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 49.5 ขยายตัวจากร้อยละ 45.7 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน...

สิงหาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมิถุนายน 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.7 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผลผลิตสินค้าส่งออกหลายรายกา...

กรกฎาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวร้อยละ -1.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51.5 หดตัวจากอัตราร้อยละ 52.2  ในเดือนเดียวกันของปีก่...

มิถุนายน 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนเมษายน 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2565 หดตัวตัวร้อยละ 4.3  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 48.4 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 50.0  ในเดือนเดียวก...

พฤษภาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมีนาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.2  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 62.4 สูงกว่าอัตราร้อยละ 60.9  ในเดือนเดียวกันขอ...

เมษายน 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.9  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 60.1 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 59.6  ในเดือนเดี...

มีนาคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมกราคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.5 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 63.9 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 62.3 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ก...

กุมภาพันธ์ 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนธันวาคม 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 11.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 58.3 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 53.8 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน...

มกราคม 2565

...
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤศจิกายน 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 5.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 52.3 จากอัตราร้อยละ 50.8 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน การข...

ธันวาคม 2564

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527