แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสถาบันอาหารข้อมูลในการใช้งาน


Username ไม่ควรมีช่องว่าง และควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย _ , - เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว


  ชาย  หญิง
 การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ (ISIC CODE 101)
 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ (ISIC CODE 102)
 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
 การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ (ISIC CODE 104)
 การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ISIC CODE 105)
 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช (ISIC CODE 106)
 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ISIC CODE 1071)
 การผลิตน้ำตาล (ISIC CODE 1072)
 การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทำจากน้ำตาล (ISIC CODE 1073)
 การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน (ISIC CODE 1074)
 การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)
 การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (ISIC CODE 1076)
 การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร (ISIC CODE 1077)
 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
 การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป (ISIC CODE 108)
 การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)
 บรรจุภัณฑ์อาหาร (ISIC CODE 170 222)
  ออกใบเสร็จในนามบุคคล   ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน
  Yes   No
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (ข้อตกลงและเเงื่อนไข)