สวัสดี

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสถาบันอาหาร

ข้อมูลการใช้งาน


Username ไม่ควรมีช่องว่าง และควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัว ตัวเลข หรือเครื่องหมาย _, - เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

 
 หญิง

ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ (*)

 
 

ที่อยู่

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

 

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527