สวัสดี

Quarterly Situation

ทั้งหมดมี 74 รายการ

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ภาพรวมปี 2565 และแนวโน้มปี 2566

การผลิต การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.4 ในไตรมาสก่อน เนื่อ...

กุมภาพันธ์ 2566

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 สวนทางกับที่หดตัวลงร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อน ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 ดัชน...

พฤศจิกายน 2565

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อน โดยการผลิตได้รับผลกระทบจากต้น...

พฤษภาคม 2565

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบจากไตรมาส...

มีนาคม 2565

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หดตัวลงร้อยละ 3.8 สวนทางกับที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อน โดยการผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการ...

พฤศจิกายน 2564

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2564

1. การผลิต     การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เร่งตัวขึ้นจากอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่...

สิงหาคม 2564

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2564

1. การผลิต การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 มีทิศทาง ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากที่หดตัวลงในปีที่ผ่านมา โดยมีปั...

เมษายน 2564

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แนวโน้มไตรมาสที่ 1 และปี 2564

การผลิต   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 8.6 ทิศทางแย่ลงเมื่อเทียบกับที่หดตัวร้อยละ 5.8 และ 3.7 ในไตรม...

มกราคม 2564

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2563

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2563 การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 3.7 ทิศท...

ตุลาคม 2563

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2563

การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 5.8 แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่หดตัวลงร้อยละ 11.0 ในไตรมาสแรก โดยการผลิตย...

สิงหาคม 2563

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2563

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2563 การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 11.0 เมื...

พฤษภาคม 2563

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ภาพรวมปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

ภาคการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอย...

มีนาคม 2563

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และแนวโน้ม

ภาคการผลิต ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู...

พฤศจิกายน 2562

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และแนวโน้ม

การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.3 (YoY) อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.5 ลดล...

สิงหาคม 2562

...
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และแนวโน้ม

1.การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 0.2 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 69.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อย...

พฤษภาคม 2562

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527