สวัสดี

ตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช

แชร์:
Favorite (38)

ธันวาคม 2565

ตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช ปี 2565 มีมูลค่า 17,960 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.6 โดยได้รับอานิสงส์จากเทรนด์การใส่ใจด้านสุขภาพ โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีส่วนสำคัญกระตุ้นให้ผู้บริโภคในตลาดตระหนักและให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์มายิ่งขึ้น

ตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช ปี 2565 มีมูลค่า 17,960 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.6 โดยได้รับอานิสงส์จากเทรนด์การใส่ใจด้านสุขภาพ โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีส่วนสำคัญกระตุ้นให้ผู้บริโภคในตลาดตระหนักและให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์มายิ่งขึ้น ประกอบกับกระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้ความนิยมบริโภคเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์นมจากพืชที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 93.4  ได้แก่นมถั่วเหลือง  รองลงมาได้แก่ นมอัลมอนด์ น้ำนมข้าว นมข้าวโอ๊ต และกะทิพร้อมดื่มตามลำดับ

หากพิจารณาภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์จากพืชในช่วง 5  ปีที่ผ่านมา พบว่า ตลาดหดตัวเฉลี่ยร้อยละ0.6 ต่อปี ลดลงจากมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองที่หดตัวร้อยละ -1.4 ต่อปี เป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงภาวะอิ่มตัวของตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศไทย สวนทางกลับตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืชอื่น ๆ (Other Plant-Based Milk) ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ18.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกลยุทธ์การกระตุ้นตลาดจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาผลิตนมจากพืชนอกจากถั่วเหลือง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527