สวัสดี

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

พฤศจิกายน 2562

ตลาดน้ำมันพืชของไทยจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของสินค้ามากนัก ซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นทดแทนได้ หากมีโปรโมชั่นสินค้าที่น่าสนใจ หรือมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า โดยในปี 2561 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคน้ำมันพืช ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำอาหารไทย และอาหารอีกหลายชนชาติ สูงขึ้นตามไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็นความต้องการบริโภคในระดับครัวเรือน หรือระดับธุรกิจบริการอาหาร ประกอบกับความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นตามกระแสรักสุขภาพ ซึ่งรวมถึงน้ำมันพืชสำหรับใช้ประกอบอาหาร ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิด และการเลือกใช้น้ำมันพืชที่เหมาะกับการปรุงอาหารแต่ละประเภท เช่น อาหารประเภทผัด ทอด หรือทำน้ำสลัด  นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยได้เริ่มเปลี่ยนทัศนคติต่อการรับประทานไขมัน โดยพวกเขามีมุมมองที่เชื่อว่าการบริโภคไขมันที่ดีจะช่วยลดน้ำหนักและช่วยป้องกันการเกิดโรคบางอย่าง ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากเร่งพัฒนาสินค้าน้ำมันพืชจากวัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น รำข้าว มะพร้าว มะกอก ดอกคำฝอย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง และผู้ที่อาศัยในสังคมเมืองที่มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527