สวัสดี

ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

เมษายน 2561

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงราว 1.7 แสนล้านบาท โดยเครื่องดื่มมอลต์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มมอลต์ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตในประเทศไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 4,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.4 เนื่องจากเผชิญกับการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น นมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มธัญพืช หรือชาสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศเติบโตได้อยู่ เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการบริโภค นอกจากนี้ เครื่องดื่มมอลต์มีความได้เปรียบชาและกาแฟ (ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศ) ในแง่ของการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านชากาแฟ มีส่วนช่วยให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์เติบโตได้เช่นกัน ด้วยการเป็นเมนูทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และส่งผลให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง    วัยอื่น เช่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพิ่มมากขึ้น

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527