ข่าวสาร

“AHIMI” เนื้อปลาทูน่าดิบจากพืช

ปลาทูน่าดิบจากพืช (Ahimi) เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (ready-to-use product) ที่ผลิตจากพืช 100% โดยใช้มะเขือเทศสีแดงสดเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งกระบวนการผลิตเป็...

กรกฎาคม 2564

ฟิล์มแครอท บรรจุภัณฑ์อาหารกินได้

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มจะช่วยปกป้องไม่ให้อาหารปนเปื้อนจา...

มิถุนายน 2564

เยอรมนียกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เยอรมนีบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic - SUP) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อบังคับ...

กรกฎาคม 2564

อินเดียคลายล็อคควบคุมนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบและปาล์มบริสุทธิ์

รัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อบรรเทาราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องและลดผลต่อภาร...

กรกฎาคม 2564

Regulation news &World food Law
ระเบียบการเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Food) ของสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วั...

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture : USDA) ได้ออกระเบียบ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered F...

กรกฎาคม 2564

ไต้หวันออกข้อกำหนดการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย Genetically Modified E.coli

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้เผยแพร่ข้อบังคับเรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ข้อจำกัดและการติดฉลากของ 2&prim...

กรกฎาคม 2564

เม็กซิโกเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการแสดงฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (Front of Pack Labeling...

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานดูแลด้านความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขอนามัยของเม็กซิโก (Mexico’s Health and Sanitary Risks Authority : COFEPRIS)...

กรกฎาคม 2564

กฎระเบียบออร์แกนิคใหม่ของ EU เตรียมบังคับใช้ 2565

สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมการผลิตและค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และออกเป็นกฎระเบียบใหม่หมายเลข (EU) 2018/848 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน...

กรกฎาคม 2564

report
ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงใน USA

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้...

อ่านต่อ
report
ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย

ในปี 2563 ที่ผ่านมาตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมูลค่า 48,990.2 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ5.63 จากปีก่อนหน้า ตลาดขนมขบเค...

อ่านต่อ
report
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 6.5  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 52.7 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 50.5...

อ่านต่อ
report
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

promote
บริการใหม่ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอ...

บริการใหม่ ดีดี มาแล้วจ้า พบกับ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้า"    รายละเอียดบริการ แบ่งเป็น...

อ่านต่อ
promote
บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหา...

บริการขอรับเลข อย.  1.บริการขอรับเลขสถานที่ผลิต : ดำเนินการขอรับเลข อย.โดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต แบบแปลนแผนผัง ตามกฎหมาย รวมทั้ง...

อ่านต่อ
promote
บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร 1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป 2. ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร  3. ด้านค่ามาตรฐาน...

อ่านต่อ
promote
Promotion Covid-19 สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ ...

Promotion Covid-19  สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ 3 เดือน ฟรี!!    เมื่อสมัคร หรือต่ออายุสมาชิกประเภท LและXL เท่านั้...

อ่านต่อ