ข่าวสาร

สเต๊กจากขนไก่ อาหารแห่งอนาคตจากฝีมือคนไทย

นายศรวุฒิ กิตติบัณฑร นักศึกษาปริญญาโท สาขา Material Future ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละปีมีขนไก่ที่เป็นขยะเหลือทิ้งในยุโรปปีละกว่า ...

เมษายน 2564

“De Mangue” เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์

“De Mangue” เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีปริมาณของน้ำตาลและไขมันต่ำ ให้ความสดชื่...

เมษายน 2564

ซูเปอร์มาร์เก็ตในเนเธอร์แลนด์ ประกาศแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลาสติก

เครือซูเปอร์มาร์เก็ต Jumbo ของเนเธอร์แลนด์ประกาศแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของอาหารสดจำพวกเนื้อบดจากเดิมที่เป็นกล่องพลาสติกมาเป็นแบบถุง ซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบถุงส...

เมษายน 2564

อินเดียเริ่มปลูกผลไม้เมืองร้อนเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว

หลายรัฐในทางภาคตะวันตกของอินเดียเริ่มมีการเพาะปลูกผลไม้จากต่างประเทศ (Exotic Fruits) เพื่อให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที...

เมษายน 2564

Regulation news &World food Law
EFSA ปรับแก้ค่าปริมาณสาร Folpet ตกค้างสูงสุด ที่ยอมให้พบได้ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศปรับแก้ค่าปร...

มิถุนายน 2564

แคนาดาเสนอปรับค่า Methoprene ในผลิตภัณฑ์นม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หน่วยงานกำกับดูแลการจัดการศัตรูพืชของแคนาดา (Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency : PMRA) ได้ออกร่า...

มิถุนายน 2564

แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate ในแมงกะพรุนดองเค็ม (Salted Jellyfish)

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate เป็นสารให้ความคงต...

พฤษภาคม 2564

EU อนุญาตให้“หนอนนกอบแห้ง” ขึ้นทะเบียนเป็น Novel food

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ PAFF (Plant, Animal, Food and Feed Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก EU 27 ประ...

พฤษภาคม 2564

report
อาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในปี 2563 มีมูลค่า 21,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 14,673 ล้านบาทเมื่อ ปี 2559 คิดเป็นอัตราขยาย...

อ่านต่อ
report
ตลาดสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพรีไบโอติกและโพรไบ...

พรีไบโอติก (Prebiotics) และโพรไบโอติก (Probiotics) มีความแตกต่างกันและทำหน้าที่แตกต่างกันในระบบย่อย (digestive system) ของมน...

อ่านต่อ
report
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัวร้อยละ 3.7  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 60.8 ลดลงจากอัตราร้อยละ 61.1...

อ่านต่อ
report
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

promote
บริการใหม่ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอ...

บริการใหม่ ดีดี มาแล้วจ้า พบกับ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้า"    รายละเอียดบริการ แบ่งเป็น...

อ่านต่อ
promote
บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหา...

บริการขอรับเลข อย.  1.บริการขอรับเลขสถานที่ผลิต : ดำเนินการขอรับเลข อย.โดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต แบบแปลนแผนผัง ตามกฎหมาย รวมทั้ง...

อ่านต่อ
promote
บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร 1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป 2. ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร  3. ด้านค่ามาตรฐาน...

อ่านต่อ
promote
Promotion Covid-19 สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ ...

Promotion Covid-19  สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ 3 เดือน ฟรี!!    เมื่อสมัคร หรือต่ออายุสมาชิกประเภท LและXL เท่านั้...

อ่านต่อ