“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 414 (พ.ศ.2563) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับ ที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 413 (พ.ศ.2563) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณส...


แนะนำ สถาบันอาหาร

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง