“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส...


EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regula...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง