“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

EU อนุญาตสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/678 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/...


ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2018/10 เรื่อง เงื่อนไขกา...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง