“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

จีนเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยง China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA) ได้ประกาศเพื่อเปิดรับข้อค...


EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อนำเข้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2019/64 of 14 January 2019 amending Decision 2011/163/...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง