สวัสดี

World food market report

logo380.jpg
มีนาคม 2566

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าจำนวนประชากรของประเทศ ในปี 2565 อยู่ที่ 1,411 ล้านคน ลดลง 850,000 คน จากปีก่อนหน้า ถือเป็นการลดลงของประชากรครั้งแร...

อ่านเพิ่มเติม

ทั้งหมดมี 101 รายการ

logo378.jpg
มกราคม 2566
เกาะเทรนด์อาหารปี 2566

ในปี 2565 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 15 ของโลก อันดับโลกคงที่จากปีก่อนหน้า ส่วนสหรัฐอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และจีน เป็นประ...

อ่านเพิ่มเติม
logo376.png
ธันวาคม 2565
สาหร่าย...อาหารอนาคตใหม่

สาหร่ายเป็นตัวแทนของทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ และยา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ แม้ว่าสาหร่ายทะเลจะมี...

อ่านเพิ่มเติม
logo374.png
กันยายน 2565
แนวโน้มตลาดอาหารในสหราชอาณาจักร

แนวโน้มของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร-อาหารประเภทไหนที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ อาหารที่ผู้บริโภครับประทานส่วนใหญ่ยังขาดคุณภาพ เมื่อเทียบกับ...

อ่านเพิ่มเติม
logo373.jpg
กรกฎาคม 2565
Upcycled Food เทรนด์อาหารใหม่ช่วยโลก

ตามที่องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ ระบุว่ามากกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดที่ต้องเสียซึ่งรวมกันได้มากถึง 1.3 พันล้านตัน แ...

อ่านเพิ่มเติม
logo372.jpg
มิถุนายน 2565
ซาอุดิอาระเบีย...ตลาดใหญ่เป้าหมายที่ไม่ควรมองข้าม

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดิอาระเบีย ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ซาอุดิอาระเบียได้มีการ...

อ่านเพิ่มเติม
logo368.jpg
พฤษภาคม 2565
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง

ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวน 7,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคน ภายใน ปี พ.ศ. 2590 (IMF, October 2020) ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเพิ่มสูงข...

อ่านเพิ่มเติม
logo367.jpg
เมษายน 2565
สถานการณ์ตลาดการค้าผลไม้สดโลกและไทย

STATISCA ประเมินว่าในปี 2565 นี้ มูลค่าตลาดการค้าผลไม้สดทั่วโลกจะมีมูลค่ารวม 614.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 20.9 แสนล้านบาท) โดยคาดการณ์ว่าตลา...

อ่านเพิ่มเติม
logo363.png
มีนาคม 2565
เจาะลึกตลาดอาหารยูเครน

ยูเครนเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางอยู่ในตอนล่างในยุโรปตะวันออก เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย...

อ่านเพิ่มเติม
logo357.png
กุมภาพันธ์ 2565
จับเทรนด์ “โปรตีนทางเลือก” (Alternative Protein)

กระแสอาหารแห่งอนาคต “โปรตีนทางเลือก” (Alternative Protein) สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ โคโรนาไวรัสท...

อ่านเพิ่มเติม
logo355.jpg
มกราคม 2565
สถานการณ์ตลาดอาหารประเทศอินเดีย

อินเดียเป็นประเทศกำลังพัฒนา เดิมใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เน้นการพึ่งพาตนเอง ประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปี 2563 อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจ...

อ่านเพิ่มเติม
logo354.jpg
ธันวาคม 2564
เทรนด์ผลิตภัณฑ์สแน็ค (SNACKS)

ตลาดผลิตภัณฑ์สแน็ค (SNACKS) มีมูลค่า 427.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 3.37 % ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (256...

อ่านเพิ่มเติม
logo350.jpg
พฤศจิกายน 2564
เทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ปี 2022

ปี 2027 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (อ้างอิง : ResearchAndMarkets.com) โดยสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วน 28...

อ่านเพิ่มเติม
logo349.jpg
ตุลาคม 2564
สถานการณ์ธุรกิจบริการอาหาร

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลาดอุตสาหกรรมบริการอาหารทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตแตะระดับ 4.1 ล้านล้านด...

อ่านเพิ่มเติม
logo346.jpg
กันยายน 2564
โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์สแน็คจากพืช (Plant-based Snack)

Plant-based Food คือ อาหารที่มาจากพืชอย่างน้อย 95 % ประกอบด้วย ผักผลไม้, พืชตระกูลถั่ว, เมล็ดพืช และธัญพืช ซึ่งไม่ใช่อาหารเจ ไม่ใช่อาหารมังสวิรัติ หร...

อ่านเพิ่มเติม
logo343.jpg
สิงหาคม 2564
Upcycle Food อาหารรักษ์โลก

FAO ประเมินว่าในทุกปีจะมีอาหารอย่างน้อย 1.3 พันล้านตัน หรือประมาณ 30% ของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดทั่วโลกสูญเสียไปโดยไม่ได้บริโภค กลายเป็นขยะอาหาร ขย...

อ่านเพิ่มเติม
logo341.jpg
กรกฎาคม 2564
ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงใน USA

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายเงินในหลา...

อ่านเพิ่มเติม
logo337.jpg
มิถุนายน 2564
ยุทธศาสตร์ระบบการผลิตอาหารยั่งยืนของญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้าอาหารสุทธิจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารจากนานาประเทศ ข้อมูลปี 2562 พบว่า Total food self-sufficiency rat...

อ่านเพิ่มเติม
logo335.jpg
พฤษภาคม 2564
ตลาดสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพรีไบโอติกและโพรไบโอติก

พรีไบโอติก (Prebiotics) และโพรไบโอติก (Probiotics) มีความแตกต่างกันและทำหน้าที่แตกต่างกันในระบบย่อย (digestive system) ของมนุษย์ โพรไบโอติก คือ...

อ่านเพิ่มเติม
logo333.jpg
เมษายน 2564
สถานการณ์ตลาดทูน่าแปรรูป

ผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีต่ออุปทานปลาและอาหารทะเลของโลกมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหารทะเล ในขณะที่อาหารทะเลสดและประเภทแช่เยือกแข็งได้รับผลกระทบ...

อ่านเพิ่มเติม
logo331.jpg
มีนาคม 2564
5 เมกะเทรนด์ ตลาดผู้บริโภคในอนาคต

การระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างรุนแรงทั่วโลก ในช่วงเวลามากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความท้าทายทางธุรกิจที่หลากหลายให้ทุกกิจการต้องปรับตัว รัฐบาลของป...

อ่านเพิ่มเติม
logo326.jpg
กุมภาพันธ์ 2564
อาหารเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน…ต้านโควิด-19

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) เป็นหนึ่งในกลไกการทำงานของร่างกายซึ่งมีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์ ถือเป็นส่ว...

อ่านเพิ่มเติม
logo324.jpg
มกราคม 2564
ตลาดอาหารกลุ่ม Free From

ด้วยกระแสความนิยมการใช้ชีวิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพ อาจเรียกได้ว่า เป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนรักสุขภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้อาหารกล...

อ่านเพิ่มเติม
logo322.jpg
ธันวาคม 2563
สถานการณ์ตลาดอาหารในสหราชอาณาจักรหลังการแพร่ระบาดโควิด-19

โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักรช่วงเดือนมกราคม 2563 หลังจากนั้นก็แพร่กระจายรุนแรงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 มีผู้...

อ่านเพิ่มเติม
logo321.jpg
พฤศจิกายน 2563
สถานการณ์ตลาดอาหารในจีนหลังการแพร่ระบาดโควิด-19

ส่องการค้าอาหารระหว่างประเทศของจีน หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น...

อ่านเพิ่มเติม
logo314.jpg
ตุลาคม 2563
แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปี 2021

ท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด-19 ที่สร้างความลำบากให้กับหลายธุรกิจทั่วโลก ธุรกิจอาหารถือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ โดยจากการ...

อ่านเพิ่มเติม
logo311.jpg
กันยายน 2563
ตลาดอาหารโปรตีนทางเลือก

คำว่า “โปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins)” น่าจะเป็นคำที่เริ่มคุ้นชินสำหรับผู้ประกอบการอาหารบ้านเราบ้างแล้ว เพราะได้เริ่มมีการพูดถึงกันมาสัก 3-4 ปี...

อ่านเพิ่มเติม
logo310.jpg
สิงหาคม 2563
สถานการณ์ตลาดข้าวพรีเมี่ยมของไทยภายใต้โควิด-19

การส่งออกข้าวของไทยมีปริมาณใกล้เคียงกับการบริโภคในประเทศ โดยข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก มีตลาดส่งออกสำ...

อ่านเพิ่มเติม
logo305.jpg
กรกฎาคม 2563
การนำเข้าสินค้ากุ้งและแนวโน้มตลาดสินค้าประมงในสหรัฐอเมริกา

รายงานจากการสำรวจของ National Fisheries Institute (NFI) สหรัฐอเมริกา ฉบับล่าสุดปี 2561 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่าคนอเมริกันรับประ...

อ่านเพิ่มเติม
logo301.png
มิถุนายน 2563
ส่องความเคลื่อนไหวตลาดวีแกน / Plant-Based Food ในรอบ ปี 2563

ต้นกำเนิดของคำว่า “วีแกน” หรือ “Vegan” เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายโดนัลด์ วัตสัน (Donald Watson) ได้ก่อตั้งสมาคมวีแกนขึ้นในประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2478 ซึ...

อ่านเพิ่มเติม
logo291.png
พฤษภาคม 2563
โอกาสเติบโตของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยในตลาดฮ่องกง

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบทั้งหมดใน 3 ทวีป 30 ประเทศ ดังนี้ ทวีปยุโรป จำ...

อ่านเพิ่มเติม
logo289.png
เมษายน 2563
ส่องพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียช่วงสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลก เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และก...

อ่านเพิ่มเติม
logo288.png
มีนาคม 2563
ค้าปลีกอาหารในกัมพูชาปี 2020

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างมากจากการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ทำให...

อ่านเพิ่มเติม
logo283.png
มกราคม 2563
ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวก...

อ่านเพิ่มเติม
logo282.png
ธันวาคม 2562
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็...

อ่านเพิ่มเติม
logo279.png
พฤศจิกายน 2562
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

อาหารอินเดียเป็นอาหารอีกชนชาติหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ ซึ่งล้วนเกิดจากวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนานาชนิด ที่มีประวั...

อ่านเพิ่มเติม
logo278.png
ตุลาคม 2562
ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าว...

อ่านเพิ่มเติม
logo274.png
กันยายน 2562
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโป...

อ่านเพิ่มเติม
logo273.jpg
สิงหาคม 2562
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่...

อ่านเพิ่มเติม
logo257.jpg
กรกฎาคม 2562
ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (...

อ่านเพิ่มเติม
logo256.jpg
มิถุนายน 2562
ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์...

อ่านเพิ่มเติม
logo255.jpg
พฤษภาคม 2562
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการ...

อ่านเพิ่มเติม
logo213.jpg
เมษายน 2562
ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเท...

อ่านเพิ่มเติม
logo212.jpg
มีนาคม 2562
ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจา...

อ่านเพิ่มเติม
logo210.jpg
กุมภาพันธ์ 2562
ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูร...

อ่านเพิ่มเติม
logo206.jpg
มกราคม 2562
ตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักร

แม้ว่าตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักรจะมีความน่าสนใจและชี้ให้เห็นโอกาสมากมายทางธุรกิจ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามอุปสรรคหรือภัยคุกคามในตลาดดังกล่าวด้วยเ...

อ่านเพิ่มเติม
logo204.jpg
มกราคม 2562
เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) : ข้าวแปรรูป ปี 2561

เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) : ข้าวแปรรูป ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม
logo192.jpg
กันยายน 2561
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นตลาดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ส่งออกทั่วโลก จากจำนวนประชากรในประเทศที่มากเป็นอันดับ 4 ของโลก ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริ...

อ่านเพิ่มเติม
logo191.jpg
สิงหาคม 2561
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอินเดีย

อินเดียจัดเป็นตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอย่างมากตลาดหนึ่งของโลก ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่มหาศาล ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติของ...

อ่านเพิ่มเติม
logo190.jpg
กรกฎาคม 2561
ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

จากขนาดประชากรจำนวนมหาศาล ประกอบกับการขยายตัวของจำนวนครอบครัวเดี่ยวและจำนวนผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน รวมถึงระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้...

อ่านเพิ่มเติม
logo188.jpg
มิถุนายน 2561
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสหรัฐอเมริกา

นอกจากสหรัฐอเมริกาจะเป็นตลาดหลักของสินค้าอาหารไทยแล้ว กระแสรักสุขภาพและความต้องการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness)

อ่านเพิ่มเติม
logo187.jpg
พฤษภาคม 2561
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และมีสังคมการทำงานที่มีความเครียดสูง ส่งผลให้ประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทั้ง...

อ่านเพิ่มเติม
logo181.PEG
เมษายน 2561
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศที่ดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื...

อ่านเพิ่มเติม
logo180.PEG
มีนาคม 2561
ตลาดอาหารออร์แกนิกจีน

ตลาดอาหารออร์แกนิกจีน อาหารออร์แกนิกเริ่มเป็นที่นิยมในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคชาวจีนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี ซึ่...

อ่านเพิ่มเติม
logo179.jpg
กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในจีน

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในจีน แม้ว่าสินค้าอาหารพร้อมรับประทานในจีนจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรั...

อ่านเพิ่มเติม
logo173.jpg
มกราคม 2561
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในออสเตรเลีย

แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพียง 24.3 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559) ประกอบกับสา...

อ่านเพิ่มเติม
logo165.jpg
ธันวาคม 2560
10 เทรนด์ตลาดอาหารและเครื่องดื่มปี 2561

10 เทรนด์ตลาดอาหารและเครื่องดื่มปี 2561 Whole Foods ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในอเมริกา และ specialty food association ได้รายงาน เทรนด์อา...

อ่านเพิ่มเติม
logo172.jpg
พฤศจิกายน 2560
ตลาดอาหารออร์แกนิกในญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นถือเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการเลือกรับประทานอาหาร โดยส่วนหนึ่งจะสังเกตได้จากสินค้าอาห...

อ่านเพิ่มเติม
logo169.jpg
ตุลาคม 2560
ผู้บริโภคในอนาคตมองหาอะไร?

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อธุรกิจอาหา...

อ่านเพิ่มเติม
logo156.jpg
กันยายน 2560
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถผลิตอาหารได้หลากหลายชนิด แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถผลิตอาหารให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคขอ...

อ่านเพิ่มเติม
logo155.jpg
สิงหาคม 2560
ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสิงคโปร์

เนื่องจากเกือบร้อยละ 75 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ มีเชื้อสายจีน (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ส่ว...

อ่านเพิ่มเติม
logo154.jpg
กรกฎาคม 2560
ตลาดเนื้อสัตว์แปรรูปในจีน

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการบริโภคเนื้อเฉลี่ยของชาวจีน อยู่ที่คนละ 49.2 กิ...

อ่านเพิ่มเติม
logo151.jpg
มิถุนายน 2560
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

อินเดียจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการปรุงและบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิด ส่งผลให้อาหารอินเดียมีกลิ่นแ...

อ่านเพิ่มเติม
logo152.jpg
พฤษภาคม 2560
ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในอินโดนีเซีย

ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 250 ล้านคน และเกินกว่าร้อยละ 85 ของประชากรเหล่านี้ นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แ...

อ่านเพิ่มเติม
logo144.jpg
เมษายน 2560
ตลาดผักผลไม้แปรรูปในจีน

จีนจัดเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สินค้าแปรรูปจากผักผลไม้ของไทย และมีทิศทางแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต...

อ่านเพิ่มเติม
logo143.jpg
มีนาคม 2560
ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นจัดเป็นชนชาติที่มีอายุยืนยาวที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากชนชาติโมนาโคและสิงคโปร์ โดยชาวญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ (life e...

อ่านเพิ่มเติม
logo142.jpg
กุมภาพันธ์ 2560
ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในเวียดนาม

ชาวเวียดนามนับเป็นชนชาติหนึ่งที่ชื่นชอบการเติมแต่งรสชาติอาหารด้วยซอสและเครื่องปรุงรส ทั้งแบบน้ำซอส แบบครีม และแบบผง เช่น น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอสน้ำมัน...

อ่านเพิ่มเติม
logo136.jpg
มกราคม 2560
ตลาดอาหารในเวียดนาม

1. ภาพรวมตลาดอาหารเวียดนาม เวียดนามเป็นตลาดอาหารที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักธุรกิจทั่วโลก โดยในปี 2556 ตลาดอาหารในเวียดนามมีมูลค่า 43,60...

อ่านเพิ่มเติม
logo129.jpg
ธันวาคม 2559
10 เทรนด์ตลาดอาหารในปี 2560 โดย Sterling-Rice Group

Sterling-Rice Group (SRG) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภ...

อ่านเพิ่มเติม
logo127.PEG
พฤศจิกายน 2559
การค้าอาหารของบาห์เรนและคูเวต

บาห์เรน

อ่านเพิ่มเติม
logo126.jpg
ตุลาคม 2559
การค้าอาหารของโอมานและการ์ตา

โอมาน

อ่านเพิ่มเติม
logo125.jpg
กันยายน 2559
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสใน GCC

ในตลาดต่างประเทศมีการจำแนกรูปแบบเครื่องปรุงรสไว้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานออกเป็นหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม
logo119.jpg
สิงหาคม 2559
คำในหมวดอาหารที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google

Google Food Trends Report ได้ทำการสำรวจและรวบรวมคำค้นหายอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ในสหรัฐอเมริกา...

อ่านเพิ่มเติม
logo117.jpg
กรกฎาคม 2559
โอกาสผลไม้ไทยในตะวันออกกลางและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การเพาะปลูกผลไม้ในตะวันออกกลาง ประเทศที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค คือ อิหร่าน ในขณะที่ UAE โอมาน คูเวต การ์ตา บาห์เ...

อ่านเพิ่มเติม
logo110.jpg
มิถุนายน 2559
ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ จากภาพรวมตลาดโลกของผลิตภัณฑ์ออกใหม่ การนำมะพร้าวเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารเริ่มมีบทบาทสำคัญต่ออุ...

อ่านเพิ่มเติม
logo111.jpg
พฤษภาคม 2559
การค้าเครื่องดื่มกลุ่มน้ำผลไม้ในตะวันออกกลางและโอกาสของไทย

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในสินค้าน้ำผักผลไม้ทั่วโลกโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2554-2558) อยู่ที่ประมาณ 16,804.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยลดลง...

อ่านเพิ่มเติม
logo106.jpg
เมษายน 2559
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกอาหารในซาอุดิอาระเบีย

ภาพรวมแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกอาหารในตะวันออกกลาง ปริมาณการบริโภคอาหารในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ หรือ GCC คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยล...

อ่านเพิ่มเติม
logo105.jpg
มีนาคม 2559
ทิศทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โลก

แหล่งอาหารโปรตีนโลก ในวันนี้เมื่อเราพูดถึงผลผลิตจากภาคปศุสัตว์ในฐานะแหล่งอาหารโปรตีน เราไม่อาจมองได้เพียงว่ามีเพียงเนื้อสัตว์ เพราะในมุมของผู้บร...

อ่านเพิ่มเติม
logo84.gif
กุมภาพันธ์ 2559
10 เทรนด์ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในปี 2559 โดย New Nutrition Business

New Nutrition Business ผู้นำระดับโลกที่ให้บริการข้อมูลเชิงลึกทางด้านอาหารและสุขภาพได้มีการเผยแพร่สิ่งที่เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มที่สำคัญในปี 2559 ของต...

อ่านเพิ่มเติม
logo86.gif
มกราคม 2559
12 เทรนด์ที่จะส่งผลต่อตลาดอาหารและเครื่องดื่มในปี 2559

Mintel บริษัทวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลก ได้มีการวิเคราะห์เทรนด์อาหารและเครื่องโลกในปี 2559 และได้นำเสนอ 12 เทรนด์ที่จะมีผลต่อตลาดอาหารแล...

อ่านเพิ่มเติม
logo9.jpg
ธันวาคม 2558
พฤติกรรมผู้บริโภคเชียงตุงประเทศเมียนมาร์

เมืองเชียงตุง (Kyaing tong) เป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน (Chan State) ประเทศเมียนมาร์ อยู่ติดกับประเทศไทย จีน และสปป.ลาว เป็นเมืองของชาวไทเขินและไทให...

อ่านเพิ่มเติม
logo10.jpg
พฤศจิกายน 2558
พฤติกรรมผู้บริโภคหลวงพระบางประเทศสปป.ลาว

แขวงหลวงพระบาง มีพื้นที่ 16,875 ตรกม. ตั้งอยู่ทางภาคเหนือประเทศสปป.ลาว ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ประมาณ 200 กิโลเมตร เชื่อมต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 13 สภา...

อ่านเพิ่มเติม
logo11.jpg
ตุลาคม 2558
อุตสาหกรรมไก่เนื้อในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประมาณ 255 ล้านคน เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่...

อ่านเพิ่มเติม
logo6.jpg
สิงหาคม 2558
ธุรกิจบริการอาหารในจีน.....โอกาสร้านอาหารไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ดังนั้น จีนจึงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้บริโภคมากที่สุดของโลกด้วย จากการศึกษาของ Primave...

อ่านเพิ่มเติม
logo7.png
สิงหาคม 2558
โมร็อกโก ตลาดใหม่ในแอฟริกาเหนือ

ประเทศโมร็อกโกหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา โมร็อกโกมีการปกครองในระ...

อ่านเพิ่มเติม
logo12.jpg
สิงหาคม 2558
MENA ตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

กลุ่มประเทศ MENA มีพื้นที่ตั้งอยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่อุดมไปด้วยน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ประมาณการว่าภูมิภาค MENA มีปริมาณน้ำมันสำรองร้อยละ 60 ของป...

อ่านเพิ่มเติม
logo13.jpg
กรกฎาคม 2558
10 ส่วนผสมยอดนิยมในอาหารพร้อมรับประทาน

จากการรวบรวมของ Innova Market Insights และ The World of Food Ingredients ที่ติดตามการออกวางจำหน่ายสินค้าอาหารจากทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตสื่อความรู้...

อ่านเพิ่มเติม
logo14.jpg
มิถุนายน 2558
สำรวจตลาดขนมหวานกับช่วงเศรษฐกิจขาลง

ภาพรวมตลาดขนมหวานโลก ขนมหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มอาหารในภาชนะบรรจุที่มีแนวโน้มเติบโตดี ในปี 2557 ที่ผ่านมามูลค่าตลาดโลกวัดผ่านการจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกสูง...

อ่านเพิ่มเติม
logo15.jpg
พฤษภาคม 2558
ตลาดอาหารกระป๋องในคาซัคสถาน

รู้จักคาซัคสถาน ในบรรดากลุ่มสมาชิก CIS(The Commonwealth of Independent States) 9 ประเทศ คาซัคสถานมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับ 2 รองจากรัสเซีย และเป็...

อ่านเพิ่มเติม
logo16.jpg
เมษายน 2558
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกาปี 2558

Mintel บริษัทวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลก ได้รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศสหรัฐอเมริกาป...

อ่านเพิ่มเติม
logo17.jpg
มีนาคม 2558
ผู้บริโภคญี่ปุ่นในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการนำเข้าอาหาร ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มการบริ...

อ่านเพิ่มเติม
logo18.jpg
กุมภาพันธ์ 2558
เทรนด์อาหารปี 2558 ที่ต้องจับตา

10 เทรนด์ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหาร จากการประชุม Global Food Forum ได้มีการนำเสนอทิศทางด้านอาหารที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารปี 2558 และในอนาคต โ...

อ่านเพิ่มเติม
logo87.gif
มกราคม 2558
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารไทย:ประเทศเดนมาร์ก : มกราคม 2558

สถาบันอาหาร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward)

อ่านเพิ่มเติม
logo88.gif
ธันวาคม 2557
จับกระแสนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ผ่านงาน SIAL Innovation Awards 2014 (ตอนที่ 2)

จากการนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่โดย XTC World Innovation ผ่านงาน SIAL Innovation Awards 2014 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ย...

อ่านเพิ่มเติม
logo89.gif
พฤศจิกายน 2557
จับกระแสนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ผ่านงาน SIAL Innovation Awards 2014 (ตอนที่ 1)

งาน SIAL Innovation Awards เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเป็นเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจัดงานจะมีข...

อ่านเพิ่มเติม
logo91.gif
ตุลาคม 2557
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารไทย

สถาบันอาหาร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) และได...

อ่านเพิ่มเติม
logo90.gif
กันยายน 2557
เทรนด์เครื่องดื่มในเอเชีย

"เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ มีประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะจีน อินเดีย ทำให้ “เอเชีย” มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มมากที่สุด ด้วยปริมาณการบริโภค 836,912 ...

อ่านเพิ่มเติม
logo92.gif
สิงหาคม 2557
ธุรกิจร้านอาหารไทยในรัสเซีย : สิงหาคม 2557

สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีพื้นที่มากกว่า 17 ล้าน ตร.กม. มีประชากรกว่า 143 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดของทวีป ทำให้สห...

อ่านเพิ่มเติม
logo93.gif
กรกฎาคม 2557
โมร็อกโก ตลาดใหม่ในแอฟริกาเหนือ

ประเทศโมร็อกโกหรือชื่ออยํางเป็นทางการวํา ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) ตั้งอยูํในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาโมร็อกโกมีการปกครองในระบ...

อ่านเพิ่มเติม
logo94.gif
มิถุนายน 2557
เทรนด์อาหารโลก โดย New Nutrition Business

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Nordic)หรือภูมิภาคในยุโรปเหนือ ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิ...

อ่านเพิ่มเติม
logo8.jpg
มกราคม 2552
แนวโน้มสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในรัสเซีย

รัสเซียอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้สมญานามดินแดนผลังม่านเหล็ก รัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 2 ทวีป

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527