สวัสดี

ตลาดขนมอบในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

มีนาคม 2563

จากการที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ขนมอบในรสชาติแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม เข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคมากขึ้น และยังมีความหลายหลายแต่ละประเภท เช่น ขนมปัง, เพสตรี้, ขนมเค้ก, ขนมอบแบบแช่แข็ง และขนมหวานแบบอบอื่นๆ ที่มีชื่อเรียกตามแต่ลักษณะหรือกระบวนการทำแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป

ปัจจุบันแนวโน้มด้านสุขภาพผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกันมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรายเล็ก จนถึงผู้ผลิตรายใหญ่ มีการปรับตัวหาช่องทางเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้น โดยพัฒนาสูตรขนมอบให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผิวสัมผัสของเนื้อขนมอบให้นุ่มเนียน สีสันที่น่าสนใจ รวมถึงการเก็บรักษาได้นานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดจุดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ รวมถึงร้านเบเกอรี่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหีบห่อ  แต่สามารถหาช่องทางเพื่อดึงดูดผู้บริโภครายอื่นได้ เช่น มีการกระจายผลิตภัณฑ์หลายสาขา  ใช้สื่อออนไลน์ ช่องการการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว เป็นต้น  ซึ่งล้วนเป็นผลดีกับผู้บริโภคมมากขึ้น ทำให้การเติบโตของตลาดขนมอบอย่างต่อเนื่อง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527