สวัสดี

World food situation report

logo63.jpg
มีนาคม 2566

การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 4/2565 ประมาณการว่ามีมูลค่า 433 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 8.3 จากร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อน จากความต้องการสินค้าอา...

อ่านเพิ่มเติม

ทั้งหมดมี 14 รายการ

logo62.png
พฤศจิกายน 2565
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และแนวโน้ม

ภาพรวมตลาดอาหารโลก การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 3/2565 มีมูลค่า 419 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ชะลอตัวจากร้อยละ 8.8 ในไตรมาสก่อน รา...

อ่านเพิ่มเติม
logo61.jpg
กรกฎาคม 2565
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และแนวโน้ม

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อน โดยการผลิตได้รับผลกระทบจากต้น...

อ่านเพิ่มเติม
logo57.jpg
มีนาคม 2565
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และแนวโน้ม

Highlight: • การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 4/2564 มีมูลค่า 400 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ตามปัจจัยด้านราคา ราคาสินค้าเกษตรอาหารโลก...

อ่านเพิ่มเติม
logo53.jpg
กันยายน 2564
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 3/2564 มีมูลค่า 370 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ส่วนปริมาณการค้าลดลงร้อยละ 15.0 โดยมูลค่าการค้าที่เพิ่...

อ่านเพิ่มเติม
logo50.jpg
สิงหาคม 2564
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 2/2564 มีมูลค่า 372 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากปัจจัยด้านราคาที่เร่งตัวขึ้นหลังจากอุปทานตึงตัว ความต...

อ่านเพิ่มเติม
logo46.jpg
มีนาคม 2564
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และแนวโน้ม

สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาสินค้าเกษตรอาหารโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 (MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื...

อ่านเพิ่มเติม
logo38.jpg
กันยายน 2563
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และแนวโน้ม

สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาสินค้าเกษตรอาหารโลกในเดือนกันยายน 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 (MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
logo34.png
มิถุนายน 2563
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแนวโน้ม

การผลิต ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงเพราะถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวลง ...

อ่านเพิ่มเติม
logo25.jpg
มีนาคม 2563
อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในไตรมาสแรกปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 303,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 4.8 เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลายป...

อ่านเพิ่มเติม
logo19.png
กันยายน 2562
อุตสาหกรรมอาหารโลก 9 เดือนแรกปี 2562 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 มีแนวโน้มหดตัวลง โดยการค้าอาหารโลกในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่า 967,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อ...

อ่านเพิ่มเติม
logo16.jpg
พฤษภาคม 2562
อุตสาหกรรมอาหารโลก (World Food Situation) 6 เดือนแรกปี 2562 และแนวโน้ม

650,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 2.4 (YoY) เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมลดต่ำลงตามภาวะเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ที่ชะลอตั...

อ่านเพิ่มเติม
logo10.jpg
กุมภาพันธ์ 2562
ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561

ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561 1. มูลค่าการค้าอาหารโลก การค้าอาหารโลกปี 2561 มีมูลค่า 1.364 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2560 โดยก...

อ่านเพิ่มเติม
logo1.jpg
สิงหาคม 2558
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอ...

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527