สวัสดี

ทั้งหมด 8 ฉบับ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

มาตรฐานและการจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

การอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฤษฎีกาชี้แจงรายละเอียดบางมาตราของกฎหมายความปลอดภัยอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฤษฎีกาการควบคุมและความปลอดภัยการใช้รังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฤษฎีกาการติดฉลากสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

สุขอนามัยอาหารสำหรับมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527