สวัสดี

ทั้งหมด 105 ฉบับ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2566

ไต้หวัน

ข้อจำกัดการใช้ใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และสารสกัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2566

อินโดนีเซีย

ข้อกำหนดสารกลุ่ม Glycol ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ม.ค. 2566

ญี่ปุ่น

เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในบัญชี Designated Flavors ปรับปรุง 27 ธันวาคม2565

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ต.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารกรดแอสคอร์บิก, โซเดียมแอสคอร์เบต และแคลเซียมแอสคอร์เบตในทูน่าในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2565

ญี่ปุ่น

เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารใน List of Designated Additives ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2565

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มี.ค. 2565

ไต้หวัน

ประกาศยกเลิกวิธีการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารชนิดสารให้ความหวาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.พ. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Sodium carbonate (E 500) และ Potassium carbonate (E 501) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ม.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Titanium dioxide ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานการสุขาภิบาลสำหรับสีกินได้จากธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 3 กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

ญี่ปุ่น

บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารประเภท Designated Food Additives, ปรับปรุง 15 มกราคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีในแซลมอนเทียม ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสารช่วยในการผลิตอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีเจือปนอาหาร Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Soybean hemicellulose (E 426) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ฉบับรวบรวมปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

ออสเตรเลีย

มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ปรับปรุงปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารกลุ่มที่ 17 และ Food supplement ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมการใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้ Octyl gallate (E 311) และ Dodecyl gallate (E 312) ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

สหภาพยุโรป

ยกเลิกการใช้แคลเซียม ซอร์เบต (E 203) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

สารช่วยในกระบวนการผลิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

ออสเตรเลีย

วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Silicon dioxide (E 551) ใน Potassium nitrate (E 252) ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium carbonate (E 501) กับผลไม้ตัดแต่งและปอกเปลือก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

โคเด็กซ์

คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

แคนาดา

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

โคเด็กซ์

ระบบการจำแนกชนิดวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในเคซีเนตสำหรับบริโภค (Edible Caseinates) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Propionic acid – Propionates (E 280-283) ใน Tortillas หรือขนมปังที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) เพื่อเป็นสารให้ความหวาน (Sweetener) ในมัสตาร์ด ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารใน Categories of foods ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

ญี่ปุ่น

คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขรายชื่อกลุ่มอาหาร 12.3 Vinegars ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.พ. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ม.ค. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Extract of Rosemary เพื่อเป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ในไขมันทาขนมปัง ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

ถอนรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสบางชนิดของ Union List ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Erythritol (E 968) เป็นสารเพิ่มรสชาติ ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นชนิดไม่เติมน้ำตาล และชนิดลดแคลอรี ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Iron tartrate เพื่อเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anticaking) ในเกลือและผลิตภัณฑ์ทดแทน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ส.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Riboflavins (E 101) และ Carotenes (E 160a) ในมันฝรั่งอบแห้งชนิดบดหยาบและแผ่น ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 เม.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Benzoic acid – benzoates (E 210-213) ในกุ้งในน้ำเกลือ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 พ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมรายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

สหภาพยุโรป

ยกเลิกการใช้ Montan acid esters (E 912) และ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium alginate (E 401) ในผักและผลไม้ไม่แปรรูป ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

ฮ่องกง

กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารอลูมิเนียมเลคในสี Riboflavins (E 101) และ Cochineal (E 120) ในกลุ่มอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ก.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สีคาราเมล (E 150a-d) ในเบียร์และเครื่องดื่มจากมอลต์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์และการใช้วัตถุ เจือปนอาหารในการเตรียมเนื้อสัตว์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวาน Advantame ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.พ. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – ซัลไฟต์ (E 220-228) ในผลิตภัณฑ์ Aromatised wine-base ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

PH - ระเบียบคำแนะนำในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ม.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไขรายละเอียดและความถูกต้องของภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008 และภาคผนวกของ Regulation 231/2012 ในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ม.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโซเดียมฟอตเฟต (E 339) ในไส้ธรรมชาติสำหรับไส้กรอก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารกลุ่มฟอตเฟตในปลาเค็ม(wet salted fish) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานในผักหรือผลไม้ชนิด Spread ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sucrose ester of fatty acids (E 473) เป็นวัตถุแต่งกลิ่น ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Octenyl succinic acid modified gum arabic เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 มิ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิด E172, E 464 และ E 432-436 ในผลไม้ ตามภาคผนวก 1, 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 เม.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sodium ascorbate (E 301) ในวิตามินดี ที่เตรียมไว้สำหรับใช้ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

ออสเตรเลีย

ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ม.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium diacetateเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ม.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ซัลไฟต์ (E220-228) และ propane-1, 2-diol alginate (E 405) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในเครื่องดื่มหมักจากองุ่นตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิวสำหรับผลไม้ (Wax) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Dimethyl polysiloxane (E 900) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Polyglycitol syrup เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2555

สหภาพยุโรป

รายชื่อสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

สหภาพยุโรป

รายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (List of flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ค. 2555

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโพลีซอร์เบต(E 432-436) ในกะทิ ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขการใช้ Aluminium-containing เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 มี.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมรายชื่อของ Steviol glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2554

อินโดนีเซีย

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008 สำหรับรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร สารแต่งกลิ่นรส และสารอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ม.ค. 2554

เกาหลีใต้

KR - ข้อกำหนดอาหารฉายรังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

ฮ่องกง

HK-การใช้วัตถุกันเสีย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ต.ค. 2552

มาเลเซีย

MY-ระเบียบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

ฮ่องกง

HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

สหรัฐอเมริกา

ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : อนุญาตการใช้สารเจือปนในอาหารสัตว์ (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ม.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

เกาหลีใต้

KR_การแสดงฉลากอาหารเกาหลีใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China:คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 2

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 1

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG:สารสกัดให้กลิ่นรสและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร(Flavouring essences or Extracts & Flavour enhancers)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527