สวัสดี

ทั้งหมด 4 ฉบับ

...

เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากปราศจากกลูเต็นของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้เติมโดยตรงลงในอาหารเพื่อการบริโภค: Advantame

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527