สวัสดี

ทั้งหมด 6 ฉบับ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2565

อินเดีย

มาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

อินเดีย

มาตรฐานฉลากและการรับรองอาหารอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

อินเดีย

ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527