สวัสดี

ทั้งหมด 26 ฉบับ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1925/2006 ในการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสาร Monacolins ที่ได้จากข้าวยีสต์แดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 เม.ย. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยอาหารในภาชนะบรรจุที่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 เม.ย. 2565

โคเด็กซ์

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มภาคผนวก 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

อินเดีย

ประกาศแก้ไข sub-regulation 5(3)(b) ของ Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 ว่าด้วยการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละวันที่ปลอดภัยและเพียงพอโดยประมาณ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2564

สหภาพยุโรป

การเติมวิตามินและแร่ธาตุ และสารต่างๆ ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

แคนาดา

ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

ไต้หวัน

การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

สหรัฐอเมริกา

(ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

โคเด็กซ์

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

ไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

ญี่ปุ่น

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

จีน

มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

ไต้หวัน

ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

สิงคโปร์

การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527