สวัสดี

ทั้งหมด 21 ฉบับ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) สายพันธุ์ที่รับประทานได้เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้และเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ UV-treated baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) ที่เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 เม.ย. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายโปรตีนจากถั่วเขียว (Mung bean protein) เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายหนอนนก (Yellow mealworm) แช่แข็ง, แห้ง และผง เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2564

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายตั๊กแตน (Locusta migratoria) แช่แข็ง, อบแห้ง และผง เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐาน อาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่ม น้ำตาลจากเนื้อโกโก้ (Sugar obtained from cocoa) เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 พ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มชนิดอาหารใหม่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ย. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Vitamin D2 mushroom powder เป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่ายโปรตีนสกัดจากไตหมูเป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.พ. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Chia seed เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้น้ำมันจากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ที่เป็น Novel food และเพิ่มข้อกำหนดในการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

สหภาพยุโรป

ปรับรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามที่ประกาศในระเบียบ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้ Extension oil จากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561

สหภาพยุโรป

รายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามระเบียบ Regulation 2015/2283

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2560

แคนาดา

กฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารใหม่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

ออสเตรเลีย

มาตรฐานอาหารใหม่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้สารสกัดจากถั่วเหลืองหมัก (Fermented Soybean Extract) เป็น Novel food

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ต.ค. 2559

สหภาพยุโรป

อาหารใหม่ (Novel Food) และแก้ไขระเบียบ 1169/2011 และยกเลิกระเบียบ 258/97 และ ระเบียบ 1852/2011

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527