สวัสดี

ทั้งหมด 29 ฉบับ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

ไต้หวัน

เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile meat)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

ออสเตรเลีย

เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

ไต้หวัน

เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

อินโดนีเซีย

ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation 854/2004 ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด และแก้ไขภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005 ของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

เวียดนาม

กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมง ตามภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับสัตว์น้ำเปลือกแข็งและหอยปรุงสุก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

ข้อบังคับขั้นตอนการควบคุมจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารเคมีตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 เม.ย. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 ว่าด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผักงอก และข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 พ.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: เพิ่มเติมเกณฑ์ด้าน จุลินทรีย์ของ Enterobacteriaceae และ Listeria monocytogenese ในอาหารบางชนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

ญี่ปุ่น

เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

สหรัฐอเมริกา

ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527