สวัสดี

ทั้งหมด 1553 ฉบับ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2566

ไต้หวัน

ข้อจำกัดการใช้ใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และสารสกัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2566

อินโดนีเซีย

ข้อกำหนดสารกลุ่ม Glycol ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.พ. 2566

จีน

เพิ่มเติม มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร 41 สาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ม.ค. 2566

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 21 ธันวาคม2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 22 พฤศจิกายน 2566)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 พ.ย. 2565

อินเดีย

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหาร (อาหารดัดแปลงพันธุกรรม) ปี 2022

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2565

ญี่ปุ่น

เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารใน List of Designated Additives ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2565

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มี.ค. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 9 การระบุคำแนะนำภาคบังคับ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 2 หน่วยของการวัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละวันที่ปลอดภัยและเพียงพอโดยประมาณ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ์ 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ย. 2564

ออสเตรเลีย

มาตรฐาน 1.2.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล การระบุส่วนผสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2564

ออสเตรเลีย

ปรับปรุง Schedule 19 ของมาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐาน อาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

ปรับปรุง Schedule 20 ของมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานการสุขาภิบาลสำหรับสีกินได้จากธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ส.ค. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ค. 2564

ไต้หวัน

กฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้ฝักคูน (Cassia fistula L.)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2564

ไต้หวัน

ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของใบกัวยูซา (Ilex guayusa)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2564

ไต้หวัน

ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของแอสตาแซนธินที่ผลิตโดย Escherichia coli สายพันธุ์ Ast12 ที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 พ.ค. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานแป้งสาลี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2564

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร ปี2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 พ.ค. 2564

ออสเตรเลีย

มาตรฐาน 1.5.3 การฉายรังสีของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2564

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2564

ออสเตรเลีย

มาตรฐาน 1.1.2 คำจำกัดความที่ใช้ในระบบกฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 เม.ย. 2564

ออสเตรเลีย

มาตรฐาน 1.1.1 โครงสร้างของกฎหมายและข้อกำหนดทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานควินัว (Quinoa)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 3 กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.พ. 2564

ออสเตรเลีย

การแสดงฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ม.ค. 2564

ไต้หวัน

กฎระเบียบสำหรับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ม.ค. 2564

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora) เป็นส่วนประกอบอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานอาหารฉายรังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ย. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานนมข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับซอสพริก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานนมข้นหวาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ย. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานน้ำตาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ส.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุภัณฑ์(นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ส.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานนมผงและครีมผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสารช่วยในการผลิตอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ปรับปรุงใหม่ปี 2561)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

อินเดีย

มาตรฐานฉลากและการรับรองอาหารอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 พ.ค. 2563

อินเดีย

มาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

ออสเตรเลีย

มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2563)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับน้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานแป้งมันสำปะหลังสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ค. 2563

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

ไต้หวัน

เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานข้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 พ.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

ญี่ปุ่น

มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

ออสเตรเลีย

มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ก.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562

ไต้หวัน

ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ก.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ปรับปรุงปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

ไต้หวัน

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

ไต้หวัน

กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

จีน

มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานแครกเกอร์จากสัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างๆ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

ออสเตรเลีย

มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2561

โคเด็กซ์

มาตรฐานน้ำปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

ออสเตรเลีย

ยกเลิกมาตรฐาน 1.2.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับผักและผลไม้ดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ผลไม้แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

ออสเตรเลีย

ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

เวียดนาม

มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

โคเด็กซ์

มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

สารช่วยในกระบวนการผลิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เวียดนาม

มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

เวียดนาม

มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

ออสเตรเลีย

สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

ออสเตรเลีย

วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

ออสเตรเลีย

เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

ออสเตรเลีย

มาตรฐานอาหารใหม่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560

โคเด็กซ์

มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559

ออสเตรเลีย

โครงสร้างมาตรฐานอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

แคนาดา

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2559

ฟิลิปปินส์

การแสดงฉลากสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2559

โคเด็กซ์

มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ที่แพ้กลูเต็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

ญี่ปุ่น

คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553

สรุปสาระสำคัญ

...

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2558

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ค. 2558

โคเด็กซ์

มาตรฐานนมผงและครีมผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

โคเด็กซ์

ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดกระบวนการผลิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2557

จีน

มาตรฐานสุขอนามัย: ผักและผลไม้กระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ค. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: นมผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 พ.ค. 2557

จีน

มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการผลิตเยลลี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

โคเด็กซ์

มาตรฐานเต้าเจี้ยว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ก.ค. 2556

จีน

มาตรฐานสุขอนามัยน้ำมันพืชสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

จีน

มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2556

โคเด็กซ์

มาตรฐานไขมันนม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2556

โคเด็กซ์

มาตรฐานนมข้นหวาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 มี.ค. 2556

สหภาพยุโรป

การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2556

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับชื่อไขมันสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ส.ค. 2555

โคเด็กซ์

แป้งสาคูสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ค. 2555

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 มี.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมรายชื่อของ Steviol glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

จีน

CN: อาหารกระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554

เวียดนาม

VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

จีน

CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554

ญี่ปุ่น

มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

จีน

CN: มาตรฐานอาหารเสริมบรรจุกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ม.ค. 2554

จีน

CN: มาตรฐานฉลากเครื่องดื่มแอลกอออล์ในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2553

จีน

CN: มาตรฐานครีม เนย และไขมันนมเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ต.ค. 2553

จีน

China: มาตรฐานนมดัดแปลง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

ญี่ปุ่น

ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553

ญี่ปุ่น

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553

ญี่ปุ่น

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

จีน

China: มาตรฐานสินค้าผักดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 มี.ค. 2553

มาเลเซีย

MY-มาตรฐานอาหารฮาลาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ม.ค. 2553

จีน

China: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2552

จีน

China: มาตรฐานแป้งสาลีทำแผ่นเกี๊ยว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ต.ค. 2552

จีน

China: มาตรฐานเกี๊ยวแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: มาตรฐานการเลี้ยงสุกร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

จีน

CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

สหรัฐอเมริกา

รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักโขมสด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6005-2549 เรื่อง เนื้อแพะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6400-2548 เรื่อง ฟาร์มโคเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6700-2548 เรื่อง เนื้อไก่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6701-2548 เรื่อง เนื้อเป็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6702-2548 เรื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6900-2546 เรื่อง ฟอร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6905-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6906-2549 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์นกกระทา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7001-2547 เรื่อง ปลานิล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7002-2548 เรื่อง กุ้งก้ามกราม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7004-2548 เรื่อง ปูม้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7005-2548 เรื่อง ปลาหมึก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7014-2548 เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.8200-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6004-2549 เรื่อง เนื้อแกะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9000-2546 เรื่อง เกษตรอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9002-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9002-2549 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9003-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9004-2547 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9008-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9010-2549 เรื่อง หลักการวิเคราห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9011-2549 เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ในการก่อภูมิแพ้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9012-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9013-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9535-2547 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7405-2547 เรื่อง การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9000-2548 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม2 ปศุสัตว์อินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9007-2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9009-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9005-2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองQและ Q Permium กับสินค้Qาเกษตรและอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกษ.1-2546 เรื่อง ลำไย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.2-2546 เรื่อง มังคุด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.3-2546 เรื่อง ทุเรียน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.4-2546 เรื่อง สับปะรด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.11-2549 เรื่อง ลองกอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.12-2549 เรื่อง เงาะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.1500-2547 เรื่อง หน่อไม้ฝรั่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.1501-2547 เรื่อง กระเจี๊ยบเขียว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.1502-2547 เรื่อง พริก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.2500-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝครั่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6000-2547 เรื่อง เนื้อสุกร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6002-2547 เรื่อง เนื้อกระบือ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6003-2548 เรื่อง น้ำนมดิบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.8-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6704-2549 เรื่อง ไข่นกกระทา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.1000-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6400-2548 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.5-2546 เรื่อง มะม่วง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.0006-2548 เรื่อง กล้วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.2501-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.2502-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.4000-2546 เรื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.4000-2546 เรื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.4400-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.6001-2547 เรื่อง เนื้อโค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.7-2549 เรื่อง ลิ้นจี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.9-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปลรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มกอช.10-2549 เรื่อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1239/2549 เรื่อง ขนมข้าวกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1236/2549 เรื่อง ถั่วแปยี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1237/2549 เรื่อง ถั่วแปหล่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1238/2549 เรื่อง ขนมอัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1240/2549 เรื่อง ขนมหัวเราะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1241/2549 เรื่อง ขนมเจาะหู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1242/2549 เรื่อง กล้วยหมี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1243/2549 เรื่อง ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1244/2549 เรื่อง อุปกรณ์ห่อผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1206/2549 เรื่อง หน่อไม้ลวกแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1207/2549 เรื่อง สะเดาแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1208/2549 เรื่อง สะเดาในน้ำเกลือ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1209/2549 เรื่อง เหง้าขมิ้นขาวดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1210/2549 เรื่อง ต้นหอมแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1211/2549 เรื่อง ลูกมะแขว่นดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1212/2549 เรื่อง ผักกลุ่มดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1213/2549 เรื่อง ผักเสี้ยนดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1214/2549 เรื่อง ผักหนามดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1215/2549 เรื่อง ผักบุ้งดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1225/2549 เรื่อง ไส้อั่วปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1226/2549 เรื่อง ไส้อั่ววุ้นเส้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1231/2549 เรื่อง เกลือสินเธาว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช.1232/2549 เรื่อง ถั่วลันเตาทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1233/2549 เรื่อง ถั่วเหลืองทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1234/2549 เรื่อง ถั่วเขียวผ่าซีกทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1230/2549 เรื่อง เกลือสมุทร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1216/2549 เรื่อง ปลาเจ่า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1217/2549 เรื่อง เห็ดหูหนูขาวในน้ำเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1218/2549 เรื่อง ว่านหางจรเข้ในน้ำเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1219/2549 เรื่อง ลูกชิดในน้ำเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1220/2549 เรื่อง ลูกชิดเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1221/2549 เรื่อง ลอนตานกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1222/2549 เรื่อง สมุนไพรกวน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1223/2549 เรื่อง ซอสกล้วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1224/2549 เรื่อง น้ำพริกผักผลไม้ต้ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1227/2549 เรื่อง เส้นข้าวซอยแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1228/2549 เรื่อง หมูย่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1229/2549 เรื่อง รวงรังผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1235/2549 เรื่อง ถั่วปากอ้าทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1056/2548 เรื่อง ซอสหมักบาร์บีคิว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1057/2548 เรื่อง ถั่วเน่าผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1058/2548 เรื่อง ลูกจันทร์เทศแห้งปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1059/2548 เรื่อง เส้นมะละกอแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1061/2548 เรื่อง ดีบัวแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1062/2548 เรื่อง สำรองแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1063/2548 เรื่อง หญ้างวงช้างแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1064/2548 เรื่อง หญ้าดอกขาวแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1065/2548 เรื่อง ว่านกาบหอยแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1066/2548 เรื่อง กำลังเสือโคร่งแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1067/2548 เรื่อง เหง้าพุทธรักษาแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1068/2548 เรื่อง ข้างกล้องผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1069/2548 เรื่อง แกแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1070/2548 เรื่อง หญ้าหน้าดำผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1071/2548 เรื่อง เปลือกหญ้างิ้วผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1072/2548 เรื่อง หญ้างวงช้างผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1145/2549 เรื่อง มะคาเดเมียอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1146/2549 เรื่อง ถั่วลิสงอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1147/2549 เรื่อง ถั่วลิสงทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1148/2549 เรื่อง แมลงจินูนทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1149/2549 เรื่อง หนอนไม้ไผ่ทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1150/2549 เรื่อง คั่วกลิ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1151/2549 เรื่อง หมูผัดกะปิ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1152/2549 เรื่อง หมูผัดซีอิ๊ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1189/2549 เรื่อง น้ำลิ้นจี่เข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1190/2549 เรื่อง น้ำลูกหม่อนเข้นข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1191/2549 เรื่อง รางแดงผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1192/22549 เรื่อง ใบแปะก๊วยผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1193/2549 เรื่อง ชะเอมผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1198/2549 เรื่อง ใบขี้เหล็กแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1199/2549 เรื่อง ใบรางแดงแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1200/2549 เรื่อง ก้านเกสรดอกงิ้วแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1201/2549 เรื่อง เหง้าว่านน้ำแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1073/2548 เรื่อง หญ้ากาบหอยผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1074/2548 เรื่อง กำลังเสือโคร่งผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1075/2548 เรื่อง เหง้าพุทธรักษาผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1076/2548 เรื่อง น้ำฝาง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1077/2548 เรื่อง น้ำพุทรา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1077/2548 เรื่อง น้ำพุทรา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1078/2548 เรื่อง น้ำดอกคำฝอย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1080/2548 เรื่อง น้ำมะนาว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1082/2548 เรื่อง น้ำเมล็ดแมงลัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1083/2548 เรื่อง น้ำรังนก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1140/2549 เรื่อง ขนมข้าวกล้อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1141/2549 เรื่อง กะลอจี๊

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1142/2549 เรื่อง ข้าวเกรียบงา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1143/2549 เรื่อง ข้าวเกรียบว่าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1144/2549 เรื่อง ปาท่องโก๋

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1153/2549 เรื่อง หมูกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1182/2549 เรื่อง คนทีเขมาผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1185/2549 เรื่อง น้ำดอกบัว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1186/2549 เรื่อง น้ำไหลบัว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1187/2549 เรื่อง น้ำหญ้าปักกิ่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1188/2549 เรื่อง น้ำหญ้าหวานเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1203/2549 เรื่อง ลูกมะแขว่งแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1204/2549 เรื่อง ชะพลูแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1154/2549 เรื่อง เป็ดย่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1155/2549 เรื่อง ลูกชิ้นเป็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1157/2549 เรื่อง ไข่นิ่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1158/2549 เรื่อง น้ำพริกเห็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1159/2549 เรื่อง น้ำจิ้มอาหารทะเล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1160/2549 เรื่อง น้ำจิ้มแหนมเนือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1194/2549 เรื่อง รากหนอนตายอยากผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1195/2549 เรื่อง เหง้าขมิ้นขาวผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1196/2549 เรื่อง ลูกใต้ใบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1197/2549 เรื่อง ชะเอมแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1202/2549 เรื่อง ทองพันชั่งแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1205/2549 เรื่อง รากหนอนตายอยากแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1051/2548 เรื่อง ขนมขี้มอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1052/2548 เรื่อง งากวน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1053/2548 เรื่อง รากบัวเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1054/2548 เรื่อง ซอสเสาวรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ย. 2550

ไทย

มผช. 1055/2548 เรื่อง ซอสเหล้าแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1003/2548 เรื่อง น้ำมะขามเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1011/2548 เรื่อง ขนมถั่วงา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1014/2548 เรื่อง ผงหมักสะเต๊ะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1015/2548 เรื่อง ผงหมักหมูแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1016/2548 เรื่อง ซอสหอยนางรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1017/2548 เรื่อง ซอสหอยเป๋าฮื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1024/2548 เรื่อง กาหน่าไฉ่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1034/2548 เรื่อง หมูหย็องแท่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1035/2548 เรื่อง ทอดมันปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1036/2548 เรื่อง ปอเปี๊ยะทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1037/2548 เรื่อง เต้าหู้ทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1038/2548 เรื่อง ผักทอดกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1038/2548 เรื่อง ผักทอดกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1040/2548 เรื่อง แผ่นปลากรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1043/2548 เรื่อง ขนมตุ๊บตั๊บ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1044/2548 เรื่อง ขนมเบี้อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1045/2548 เรื่อง ขนมดอกจอก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1046/2548 เรื่อง ขนม่บ้าบิ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1047/2548 เรื่อง ขนมบุหงาบูดุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1048/2548 เรื่อง ขนมหน้าแตก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1049/2548 เรื่อง ขนมกง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1004/2548 เรื่อง กาแฟดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1005/2548 เรื่อง กาแฟเย็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1006/22548 เรื่อง ชาดำเย็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1023/2548 เรื่อง ต้มข่าไก่กึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1029/2548 เรื่อง ปลาดุกร้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1030/2548 เรื่อง ปลาแป้งแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1030/2548 เรื่อง ปลาแป้งแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1030/2548 เรื่อง ปลาแป้งแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1031/2548 เรื่อง ไตปลาหมัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1032/2548 เรื่อง กุ้งส้ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1033/2548 เรื่อง หนังเค็ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1042/2548 เรื่อง ตังเมกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1001/2548 เรื่อง น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1002/2548 เรื่อง น้ำตะไคร้เข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1007/2548 เรื่อง ชาเย็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1008/2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำสับปะรด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1009/2548 ขนมพริกไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1010/2548 เรื่อง ขนมงาพอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1018/2548 เรื่อง ซอสเอ็กซ์โอ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1019/2548 เรื่อง น้ำบูดูปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1020/2548 เรื่อง มันปู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1021/2548 เรื่อง แกงไตปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1022/2548 เรื่อง แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1025/2548 เรื่อง ขิงดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1026/2548 เรื่อง ตับบด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1041/2548 เรื่อง ขนมกุยช่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1050/2548 เรื่อง ขนมจีบสังขยา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1012/2548 เรื่อง เนยถั่ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1013/2548 เรื่อง ครีมงา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1027/2548 เรื่อง กุนเชียงทะเล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1028/2548 เรื่อง ไก่ย่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1039/2548 เรื่อง ก้างปลากรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 884/2548 เรื่อง ชะอมแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 885/2548 เรื่อง สำรองผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 886/2548 เรื่อง น้ำบ๊วยเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 887/2548 เรื่อง น้ำดอกกระเจี๊ยบเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 888/2548 เรื่อง น้ำตะคร้อเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 889/2548 เรื่อง น้ำกลั่นมะกรูด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 896/2548 เรื่อง ซอสแครอท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 897/2548 เรื่อง ซอสพริกไทยดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 898/2548 เรื่อง ซอสสับปะรด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 899/2548 เรื่อง เต้าหู้ซีอิ๊วดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 900/2548 เรื่อง ลูกเดือยกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 901/2548 เรื่อง ข้าวซอยตัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 992/2548 เรื่อง เปลือกพญางิ้วแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 993/2548 เรื่อง ผักบุ้งแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 994/2548 เรื่อง ใบชุบเห็ดเทศแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 995/2548 เรื่อง ใบหญ้าหวานแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 996/2548 เรื่อง สมุนไพรรวมแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 997/2548 เรื่อง มะระขี้นกผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 998/2548 เรื่อง รากบัวหลวงผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 1000/2548 เรื่อง ใบชุมเห็ดเทศผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 902/2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและธัญพืชรสช็อกโกแลต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 874/2548 เรื่อง เอแคลร์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 875/2548 เรื่อง เนื้อทุบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 876/2548 เรื่อง หมูส้ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 877/2548 เรื่อง เนื้อปลาร้าผัดแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 878/2548 เรื่อง ไก่หย็อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 879/2548 เรื่อง ห่อหมกปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 880/2550 เรื่อง หอยแดดเดียว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 881/2548 เรื่อง เป็ดพะโล้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 883/2548 เรื่อง เห็ดหูหนูแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 890/2548 เรื่อง น้ำลูกพลับ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 891/2548 เรื่อง น้ำลูกท้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 892/2548 เรื่อง น้ำมะไฟจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 893/2548 เรื่อง น้ำชะเอม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 894/2548 เรื่อง ซุปลูกเดือย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 895/2548 เรื่อง ซุปถั่วแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 856/2548 เรื่อง โด่ไม่รู้ล้มผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 857/2 เรื่อง ใบหม่อนผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 858/2548 เรื่อง ใบย่านางผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 859/254 เรื่อง รางจืดผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 860/2548 เรื่อง ใบหนุมานผสานกายผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 861/2548 เรื่อง เหงือกปลาหมอผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 862/2548 เรื่อง เห็ดหลินจือผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 863/2548 เรื่อง แห้มผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 864/2548 เรื่อง โด่ไม่รู้ล้มแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 865/2548 เรื่อง ขลู่แห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 866/2548 เรื่อง ย่านางแห้งง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 867/2548 เรื่อง หญ้าหนวดแมวแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 868/254 เรื่อง หนุมานผสานกายแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 869/2548 เรื่อง เหงือกปลาหมอแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 870/2548 เรื่อง แห้มแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 871/2548 เรื่อง แป้งสาลีกล้อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 872/2548 เรื่อง แป้งทุเรียน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 873/2548 เรื่อง กาละแม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 750/2548 เรื่อง ขนมปั้นสิบหนึ่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 751/2548 เรื่อง ขนมปั้นสิบทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 754/2548 เรื่อง กุ้งและปลาบดปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 755/2548 เรื่อง ไก่ปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 756/2548 เรื่อง กระชายดำในน้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 757/2548 เรื่อง กล้วยในน้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 758/2548 เรื่อง น้ำตาลจาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 759/2548 เรื่อง น้ำตาลทรายแดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 760/2548 เรื่อง น้ำเผือก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 763/2548 เรื่อง น้ำลางสาด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 752/2548 เรื่อง ไส้เมี่ยง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 753/2548 เรื่อง กุ้งแห้กรอบทรงเครื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 761/2548 เรื่อง น้ำผลตะคร้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 762/2548 เรื่อง น้ำมะปราง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 853/2548 เรื่อง น้ำเสาวรสเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 854/2548 เรื่อง น้ำคอแลนเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 855/2548 เรื่อง น้ำแกงส้ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 766/2548 เรื่อง บอระเพ็ดผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 767/2548 เรื่อง ฝางผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 768/2548 เรื่อง ระกำผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 847/2548 เรื่อง น้ำกระท้อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช.848/2548 เรื่อง น้ำตรีผลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 849/2548 เรื่อง น้ำมะไฟ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 850/2548 เรื่อง น้ำลูกจัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 764/2548 เรื่อง กระชายดำผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 765/2548 เรื่อง ใบเตยผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 769/2548 เรื่อง ลูกใต้ใบผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 851/2548 เรื่อง น้ำลูกหม่อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 852/2548 เรื่อง น้ำชาใบหม่อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 749/2548 เรื่อง โดนัท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 751/2548 เรื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 749/2548 เรื่อง โดนัท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 674/2547 เรื่อง น้ำปู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 675/2547 เรื่อง กะปิผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 676/2547 เรื่อง ขมิ้นผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 677/2547 เรื่อง ข่าป่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 678/2547 เรื่อง ผงพะโล้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 681/2547 เรื่อง กระเทียมเจียว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 682/2547 เรื่อง สมุนไพรทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 683/2547 เรื่อง เห็ดหอมแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 684/2547 เรื่อง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 685/2547 เรื่อง เนื้อมะพร้าวอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 686/2547 เรื่อง งาคั่ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 687/2547 เรื่อง จมูกข้าวสาลีอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 688/2547 เรื่อง ถั่วเหลืองผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 690/2547 เรือ่ง ซุปฟักทอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 691/2547 เรื่อง ซุปงาดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 692/2547 เรื่อง น้ำงาดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 693/2547 เรื่อง น้ำนมแปะก๊วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 694/2547 เรื่อง น้ำขึ้นฉ่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 695/2547 เรื่อง น้ำใบเตย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 696/2547 เรื่อง น้ำเห็ดหลินจือ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 697/2547 เรื่อง น้ำว่านชักมดลูก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 712/2547 เรื่อง ขนมลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 713/2547 เรื่อง บะจ่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 714/2547 เรื่อง ขนมฝรั่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 715/2547 เรื่อง ผลไม้ลอยแก้ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 716/2547 เรื่อง ปลาหมึกบด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 726/2548 เรื่อง เอ็นวัวทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 727/2548 เรื่อง ปูอัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช.728/2548 เรื่อง เต้าหู้ปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 729/2548 เรื่อง ลูกชิ้นแคะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 733/2548 เรื่อง แกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 734/2548 เรื่อง น้ำพริกแกงแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 735/2548 เรื่อง ใบเตยแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 736/2548 เรื่อง ลูกยอแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 737/2548 เรื่อง กานพลูแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 738/2548 เรื่อง เมล็ดแตงโมอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 739/2548 เรื่อง เมล็ดทานตะวันอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 740/2548 เรื่อง เมล็ดฟักทองอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 741/2548 เรื่อง ข้าวเม่า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 742/2548 เรื่อง ข้าวตอก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 707/2547 เรื่อง ส้มแขกผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 717/2547 เรื่อง ปูทอดกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 718/2547 เรื่อง ปูปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 719/2547 เรื่อง ขนมจีบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 720/2547 เรื่อง หมูชะมวงกระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 730/2548 เรื่อง เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 731/2548 เรื่อง เส้นหมี่แห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 732/2548 เรื่อง เส้นบะหมี่สด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 679/2547 เรื่อง ผงกะหรี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 680/2547 เรื่อง ผงบ๊วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 689/2547 เรื่อง โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 699/2547 เรื่อง น้ำระกำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 700/2547 เรื่อง น้ำสละ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 701/2547 เรื่อง น้ำมะม่วง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 702/2547 เรื่อง น้ำสตอเบอรีเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 703/2547 เรื่อง ตะไคร้แห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 704/2547 เรื่อง กระชายดำแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 705/2547 เรื่อง ดอกคำฝอยแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 706/2547 เรื่อง ชามะนาวผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 721/2548 เรื่อง จิ้งหรีดทอด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 722/2548 เรื่อง ปลาร้ากระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 723/2548 เรื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 724/2548 เรื่อง ส้มไข่ปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 725/2548 เรื่อง ส้มไส้ปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 743/2548 เรื่อง ข้าวพอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 744/2548 เรื่อง ข้าวโพดอบเนย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 745/2548 เรื่อง ขนมผิง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 746/2548 เรื่อง ข้าวหลาม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 747/2548 เรื่อง ขนมปังปอนด์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 748/2548 เรื่อง แซนต์วิซ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 698/2547 เรื่อง น้ำส้มแขก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 708/2547 เรื่อง กระวานผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 709/2547 เรื่อง กระยาสารท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 710/2547 เรื่อง งาตัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 711/2547 เรื่อง ข้าวตู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 462/2547 เรื่อง เต้าหู้ไข่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 463/2547 เรื่อง แจ่วอบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 464/2547 เรื่อง แจ่วทรงเครื่องอบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 465/2547 เรื่อง มะเขือเทศทรงเครื่องอบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 466/2547 เรื่อง น้ำจิ้มสุกี้ยากี้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 467/2547 เรื่อง ซอสมะม่วง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 468/2547 เรื่อง กบทอดปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 471/2547 เรื่อง แหนมปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 472/2547 เรื่อง แหนมเห็ด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 473/2547 เรื่อง หมูร้าทรงเครื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 474/2547 เรื่อง ปลาหม้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 475/2547 เรื่อง ไส้กรอกปลาอีสาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 476/2547 เรื่อง ส้มแขกแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 477/2547 เรื่อง ใบแปะก๊วยแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 478/2547 เรื่อง เกสรดอกบัวแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 479/2550 เรื่อง ไมยราบแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 480/2547 เรื่อง สมุนไพรแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 481/2547 เรื่อง น้ำหมัดพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 482/2547 เรื่อง น้ำสาหร่ายสไปรูไลนา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 492/2547 เรื่อง พริกป่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 493/2547 เรื่อง พริกลาบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 494/2547 เรื่อง ผงปรุงรสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 495/2547 เรื่อง เครื่องต้มยำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 496/2547 เรื่อง เครื่องปรุงผัดกระเพรา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 497/2547 เรื่อง ซอสปรุงรสผัดไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 498/2547 เรื่อง น้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 499/2547 เรื่อง แป้งขนมจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 500/2547 เรื่อง ขนมจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 518/2547 เรื่อง เยลลี่เหลว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 519/2547 เรื่อง เยลลี่อ่อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 520/2547 เรื่อง เยลลี่แห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 521/2547 เรื่อง ผลไม้หยี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 522/2547 เรื่อง เนื้อว่านหางจระเข้อบกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 523/2547 เรื่อง ขนมปังกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 524/2547 เรื่อง พาย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 540/2547 เรื่อง สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 469/247 เรื่อง แหนมไก่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 541/2547 เรื่อง หญ้าปักกิ่งผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 542/2547 เรื่อง สาหร่ายสไปรูไลนาแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 543/2547 เรื่อง หญ้าปักกิ่งแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 470/2547 เรื่อง แหนมเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 483/2547 เรื่อง น้ำกระชายดำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 484/2547 เรื่อง น้ำมะเกี๋ยง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 485/2547 เรื่อง น้ำสมอ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 486/2547 เรื่อง น้ำมะเม่า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 487/2547 เรื่อง น้ำมะขามป้อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 488/2547 เรื่อง น้ำดอกทานตะวัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 489/2547 เรื่อง น้ำหวานเข้มข้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 490/2547 เรื่อง เมล็ดบัวกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 491/0547 เรื่อง พริกไทยป่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 501/2547 เรื่อง วุ้นเส้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 502/2547 เรื่อง แผ่นยอ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 503/2547 เรื่อง โรตีกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 504/2547 เรื่อง โรตีกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 505/2547 เรื่อง ซาลาเปา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 506/2547 เรื่อง ฮ่อยจ๊อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 507/2547 เรื่อง เมี่ยงปลากรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 508/2547 เรื่อง น้ำอ้อยก้อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 509/2547 เรื่อง แผ่นถั่วเน่า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 510/2547 เรื่อง เต้าหู้ยี้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 511/547 เรื่อง น้ำซีอิ๊ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 512/2547 เรื่อง น้ำจิ้มหมู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 513/2547 เรื่อง น้ำจิ้มเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 514/2547 เรื่อง น้ำจิ้มไก่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 515/2547 เรื่อง สาหร่ายทะเลอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 516/2547 เรื่อง สาหร่ายน้ำจืดอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 517/2547 เรื่อง เฉาก๊วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 525/2547 เรื่อง พัฟเพสตรี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 526/2547 เรื่อง ขนมปังใส่ไส้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 527/2547 เรื่อง สังขยา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 528/2547 เรื่อง เต้าหู้นมสด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 529/2547 เรื่อง น้ำนมถั่วเหลือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 530/2547 เรื่อง น้ำลูกเดือย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 531/2547 เรื่อง น้ำทับทิม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 532/2547 เรื่อง น้ำดอกดาหลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 533/2547 เรื่อง น้ำดอกอัญชัญ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 534/2547 เรื่อง น้ำมะเฟือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 535/2547 เรื่อง น้ำดอกกระเจี๊ยบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 536/2547 เรื่อง น้ำมะเขือเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 537/2547 เรื่อง น้ำมะนาวผง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 538/2547 เรื่อง น้ำมะนาวผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

539/2547 เรื่อง งาดำผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 544/2547 เรื่อง ใบรางจืดแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 545/2547 เรื่อง เจียวกู้หลานแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 546/2547 เรื่อง มะระขี้นกแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 669/2547 เรื่อง น้ำมันงา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 670/2547 เรื่อง น้ำมันมะพร้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 671/2547 เรื่อง น้ำเมี่ยงคำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 672/2547 เรื่อง น้ำสลัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 673/2547 เรื่อง น้ำปลาพื้นบ้าน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 547/2547 เรื่อง ผลกระวานแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 548/2547 เรื่อง เกสรผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 339/2547 เรื่อง น้ำลูกสำรอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 340 /2547 เรื่อง น้ำมะพร้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 341/2547 เรื่อง ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 342/2547 เรื่อง แยม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 343/2547 เรื่อง สมุนไพรเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 344/2547 เรื่อง สมุนไพรแช่อิ่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 460/2547 เรื่อง ขนมปังอบกรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 461/2547 เรื่อง เต้าหู้แผ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 458/2547 เรื่อง โรตีสายไหม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 459/2547 เรื่อง เค้ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 335/2547 เรื่อง จับเลี้ยงผงสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 336/2547 เรื่อง เห็ดหลินจือแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 337/2547 เรื่อง น้ำชามะขาม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 338/2547 เรื่อง น้ำว่านกาบหอย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 314/2547 เรื่อง หอยปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 272/2547 เรื่อง ลำไยผงชงดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 273/2547 เรื่อง น้ำลำไย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 274/2547 เรื่อง น้ำบ๊วย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 275/2547 เรื่อง น้ำส้ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 276/2547 เรื่อง น้ำเสาวรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 277/2547 เรื่อง น้ำแครอท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 278/2547 เรื่อง น้ำบีทรูท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 279/2547 เรื่อง น้ำเก๊กฮวย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 315/2547 เรื่อง ปลาหมึกปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 316/2547 เรื่อง หนังปลากรอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 317/2547 เรื่อง สะตอดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 318/2547 เรื่อง ลูกเหลียงดอง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ส.ค. 2550

ไทย

มผช. 319/2547 เรื่อง ถั่วงอกดอง