สวัสดี

ทั้งหมด 31 ฉบับ

...

เผยแพร่ 8 เม.ย. 2565

โคเด็กซ์

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มภาคผนวก 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ม.ค. 2564

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การใช้ชื่อทางเลือกสำหรับ Potassium Chloride ในฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การกำหนดค่า Inorganic Arsenic ในข้าวธัญพืชสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

สหรัฐอเมริกา

(ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

โคเด็กซ์

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

โคเด็กซ์

คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำการใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

โคเด็กซ์

ระบบการจำแนกชนิดวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

ญี่ปุ่น

คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella ในไข่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

สหรัฐอเมริกา

ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้าง

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527