สวัสดี

ทั้งหมด 119 ฉบับ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกาหนดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ค. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยการติดฉลากฐานซุปหม้อไฟ ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565

ไต้หวัน

การติดฉลากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองในประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 มิ.ย. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการแสดงฉลากน้ำผึ้งและน้ำเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 เม.ย. 2565

ไต้หวัน

ข้อบังคับการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบรรจุหีบห่อที่มีเนื้อหมูและส่วนที่บริโภคได้ของสุกร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มี.ค. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 9 การระบุคำแนะนำภาคบังคับ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2565

ออสเตรเลีย

บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 2 หน่วยของการวัด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ย. 2564

ออสเตรเลีย

มาตรฐาน 1.2.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล การระบุส่วนผสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2564

ไต้หวัน

ข้อกำหนดในการแสดงฉลากสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 พ.ย. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบฉลากของผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานแบบ Ready-to-go

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ต.ค. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากคาเฟอีนในเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2564

ไต้หวัน

ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของใบกัวยูซา (Ilex guayusa)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2564

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.พ. 2564

ออสเตรเลีย

การแสดงฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ม.ค. 2564

ไต้หวัน

กฎระเบียบสำหรับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ม.ค. 2564

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora) เป็นส่วนประกอบอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ม.ค. 2564

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การใช้ชื่อทางเลือกสำหรับ Potassium Chloride ในฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2563

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ปรับปรุงใหม่ปี 2561)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562

มาเลเซีย

ระเบียบการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562

ไต้หวัน

ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

ไต้หวัน

กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

ไต้หวัน

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

ไต้หวัน

กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.พ. 2562

สหภาพยุโรป

ขึ้นบัญชีการรับข้อเสนอจากประชาชนในการบังคับติดฉลากอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารวีแกน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

ไต้หวัน

ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

ไต้หวัน

ฉลากอาหารมังสวิรัติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

เกาหลีใต้

ระเบียบการแสดงฉลากอาหารฟังก์ชัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

ออสเตรเลีย

ยกเลิกมาตรฐาน 1.2.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดในมาตรา Article 26(3) ของ Regulation 1169/2011 ในการแสดงข้อมูลอาหารที่เกี่ยวข้องกับประเทศแหล่งกำเนิด หรือสถานที่แหล่งกำเนิดของส่วนประกอบขั้นต้นของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

สหภาพยุโรป

นมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and milk products) ต้องมาจากน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

ออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

ไต้หวัน

เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำการใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2559

ฟิลิปปินส์

การแสดงฉลากสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 พ.ค. 2559

ฟิลิปปินส์

ฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

สปป. ลาว

การแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

รัสเซีย

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ย. 2558

สหภาพยุโรป

ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตาม Regulation 1169/2011

สรุปสาระสำคัญ

...

ไต้หวัน

การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.ย. 2557

สหภาพยุโรป

ข้อกำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการนำเสนอปริมาณกลูเต็นในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2557

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2557

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากปราศจากกลูเต็นของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2557

ฟิลิปปินส์

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบแนวทางการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฤษฎีกาการติดฉลากสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ส.ค. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ 608/2004 ที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารและส่วนผสมอาหารที่เติม Phytosterols, phytosterol ester, phytostanols และ/หรือ phytostanol esters

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 1924/2006 สำหรับรายการกล่าวอ้างทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

สหภาพยุโรป

การระบุข้อมูลหรือเครื่องหมายแสดงล็อต (Lot) ของสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ย. 2554

อินโดนีเซีย

การแสดงฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การกล่าวอ้างถึงผลต่อสุขภาพ (Health Claim Requirements)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2554

เวียดนาม

VN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labeling Requirement)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การแสดงวันหมดอายุของสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 เม.ย. 2554

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า ปรับปรุงปี ค.ศ.2011

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.พ. 2555

เกาหลีใต้

การแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

เกาหลีใต้

KR - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labelling Requirements)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

ฮ่องกง

ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2554

มาเลเซีย

MY - การจำแนกระดับคุณภาพ การบรรจุและการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2553

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหารและฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: รายชื่อสารอาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการเฉพาะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

สหรัฐอเมริกา

การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2552

เกาหลีใต้

KR-ข้อกำหนดการแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์ย่อย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

ไต้หวัน

TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: การแสดงส่วนประกอบและฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเต็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร: High Potency และ Antioxidant สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากอาหาร GMOs

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

แคนาดา

CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:มาตรฐานว่าด้วยช่วงอายุของสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:การแสดงฉลากสำหรับสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

ญี่ปุ่น

มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

สหรัฐอเมริกา

กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

สหรัฐอเมริกา

ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 มี.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : ร่างระเบียบสหภาพยุโรป การสืบ GMO

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องการแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: กฎระเบียบด้าน GMOs ของจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:ฉลากและข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปเรื่องฉลากและการกล่าวอ้างสำหรับอาหารบรรจุเสร็จที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ม.ค. 2443

สหภาพยุโรป

EU : การกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527