สวัสดี

ทั้งหมด 2 ฉบับ

...

เผยแพร่ 26 ต.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527