สวัสดี

ทั้งหมด 52 ฉบับ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก I ของระเบียบ Regulation 1005/2008 สำหรับคำนิยามของผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

อินเดีย

การนำเข้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2564

อินเดีย

ระเบียบการทดสอบคูมารินในอบเชยนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2564

อินเดีย

ระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมที่มีเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการนำเข้าเจลาตินและอนุพันธ์ของเจลาตินอื่นๆ ที่มาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2020/687 และ 2016/429 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อโรคระบาดสำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานน้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานควินัว (Quinoa)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

โคเด็กซ์

มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มรายชื่อประเทศที่สามในบัญชีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า Dairy products and insect ในRegulation 2019/626

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการควบคุมใน Regulation 2017/625 และ Decision 2007/275/EC

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ค. 2561

แอฟริกาใต้

ระบบการรับรองอาหารอาหารอินทรีย์ในแอฟริกาใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

เกาหลีใต้

การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวกของ Decision 2007/275/EC สำหรับรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Animals and products) ที่ต้องควบคุมที่ด่านตรวจสอบสินค้านำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

เวียดนาม

มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เวียดนาม

มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

เวียดนาม

มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

ไต้หวัน

การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

ออสเตรเลีย

มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

เกาหลีใต้

มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

อินโดนีเซีย

กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

อินโดนีเซีย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

มาเลเซีย

พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

จีน

มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการส่งออกสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

ญี่ปุ่น

รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

ออสเตรเลีย

AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

อินโดนีเซีย

ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

จีน

CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527