สวัสดี

ทั้งหมด 29 ฉบับ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 มี.ค. 2564

สหภาพยุโรป

ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ในภาคผนวก Part D ของ Directive 2019/904 ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 พ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

ญี่ปุ่น

มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

สหภาพยุโรป

การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

แคนาดา

CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

จีน

CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

สหภาพยุโรป

EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

ญี่ปุ่น

ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

จีน

China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

สหภาพยุโรป

EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

สหภาพยุโรป

EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

สหภาพยุโรป

วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

สหภาพยุโรป

EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

สหภาพยุโรป

EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

สหภาพยุโรป

EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

สหภาพยุโรป

EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU: ภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU: บรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527