สวัสดี

ทั้งหมด 4 ฉบับ

...

เผยแพร่ 5 เม.ย. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 และแก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) และ Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ค. 2552

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

AE-ระเบียบการใช้สีผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

สหรัฐอเมริกา

สีเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527