สวัสดี

ทั้งหมด 3 ฉบับ

...

เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

ออสเตรเลีย

อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527