สวัสดี

ทั้งหมด 421 ฉบับ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกาหนดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2566

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 14 กุมภาพันธ์ 2566)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2565

อินเดีย

มาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ม.ค. 2566

ญี่ปุ่น

เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในบัญชี Designated Flavors ปรับปรุง 27 ธันวาคม2565

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perfluoroalkyl substances ในผลิตภัณฑ์อาหารใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2565

บราซิล

ฉลากโภชนาการ (ฉลากสุขภาพ)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2565

อินเดีย

มาตรฐานความปลอดภัยและโภชนาการของอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Dioxins และ dioxins-like PCBs ในผลิตภัณฑ์อาหารใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ต.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารกรดแอสคอร์บิก, โซเดียมแอสคอร์เบต และแคลเซียมแอสคอร์เบตในทูน่าในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก I ของระเบียบ Regulation 1005/2008 สำหรับคำนิยามของผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9 -THC) ในเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ค. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยการติดฉลากฐานซุปหม้อไฟ ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ค. 2565

ไต้หวัน

การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565

ไต้หวัน

การติดฉลากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองในประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 มิ.ย. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการแสดงฉลากน้ำผึ้งและน้ำเชื่อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) สายพันธุ์ที่รับประทานได้เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวกของระเบียบ 2018/1882 เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำและรายชื่อสายพันธุ์และกลุ่มของสายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของโรค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ค. 2565

สหภาพยุโรป

การเตรียมการในทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมอย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะของแผนการควบคุมระดับชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1925/2006 ในการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสาร Monacolins ที่ได้จากข้าวยีสต์แดง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดเนื้อและส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของโค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 พ.ค. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยการแสดงข้อความการกล่าวอ้าง “หวานน้อย”, “ไม่หวาน” หรือการแสดงข้อความการกล่าวอ้างความหวานอื่นๆ ในอาหารสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปรอท (Mercury) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเกลือ ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 เม.ย. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบว่าด้วยอาหารในภาชนะบรรจุที่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 เม.ย. 2565

ไต้หวัน

ข้อบังคับการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบรรจุหีบห่อที่มีเนื้อหมูและส่วนที่บริโภคได้ของสุกร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 พ.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้และเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ UV-treated baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) ที่เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 เม.ย. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายโปรตีนจากถั่วเขียว (Mung bean protein) เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

อินเดีย

การนำเข้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2564

อินเดีย

ระเบียบการทดสอบคูมารินในอบเชยนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2564

อินเดีย

ระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมที่มีเนื้อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการนำเข้าเจลาตินและอนุพันธ์ของเจลาตินอื่นๆ ที่มาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2565

ไต้หวัน

ระเบียบการนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อการบริโภคของมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายหนอนนก (Yellow mealworm) แช่แข็ง, แห้ง และผง เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.พ. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Sodium carbonate (E 500) และ Potassium carbonate (E 501) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ม.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Titanium dioxide ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Opium alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2564

ไต้หวัน

ข้อกำหนดในการแสดงฉลากสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2564

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้จำหน่ายตั๊กแตน (Locusta migratoria) แช่แข็ง, อบแห้ง และผง เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 พ.ย. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบฉลากของผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานแบบ Ready-to-go

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ต.ค. 2564

ไต้หวัน

ระเบียบการติดฉลากคาเฟอีนในเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564

สหภาพยุโรป

ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides MRLs) ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.ย. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร ergot sclerotia และ ergot alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารแคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2020/687 และ 2016/429 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อโรคระบาดสำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/127 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารสูตรสำหรับทารกและสูตรต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.ค. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/128 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อชดเชยความต้องการสารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2564

สหภาพยุโรป

การเติมวิตามินและแร่ธาตุ และสารต่างๆ ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

ญี่ปุ่น

บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารประเภท Designated Food Additives, ปรับปรุง 15 มกราคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 มี.ค. 2564

สหภาพยุโรป

ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ในภาคผนวก Part D ของ Directive 2019/904 ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่ม น้ำตาลจากเนื้อโกโก้ (Sugar obtained from cocoa) เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Pyrrolizidine alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีในแซลมอนเทียม ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มรายชื่อประเทศที่สามในบัญชีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า Dairy products and insect ในRegulation 2019/626

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 พ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มชนิดอาหารใหม่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 พ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร สาร 3MCPD, 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) ในเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำรมควันแบบดั้งเดิม และกำหนดปริมาณเพิ่มในอาหารแบบผงที่ทำจากพืชสำหรับเตรียมเครื่องดื่มใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ย. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Vitamin D2 mushroom powder เป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 369/2005 ที่กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Chlorpyriphos และ Chlorpyriphos-methyl ในสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีเจือปนอาหาร Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่ายโปรตีนสกัดจากไตหมูเป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perchlorate ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Soybean hemicellulose (E 426) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile meat)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.พ. 2563

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Chia seed เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562

มาเลเซีย

ระเบียบการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid และ Hydrocyanic acid ในอาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ฉบับรวบรวมปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการควบคุมใน Regulation 2017/625 และ Decision 2007/275/EC

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

ไต้หวัน

กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

ไต้หวัน

ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้น้ำมันจากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ที่เป็น Novel food และเพิ่มข้อกำหนดในการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

แคนาดา

ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารกลุ่มที่ 17 และ Food supplement ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมการใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้ Octyl gallate (E 311) และ Dodecyl gallate (E 312) ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ค. 2561

แอฟริกาใต้

ระบบการรับรองอาหารอาหารอินทรีย์ในแอฟริกาใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

ไต้หวัน

การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

ไต้หวัน

ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

ไต้หวัน

ฉลากอาหารมังสวิรัติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

สหภาพยุโรป

ปรับรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามที่ประกาศในระเบียบ Regulation 2017/2470

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้ใช้ Extension oil จากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

เกาหลีใต้

ระเบียบการแสดงฉลากอาหารฟังก์ชัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

เกาหลีใต้

การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดในมาตรา Article 26(3) ของ Regulation 1169/2011 ในการแสดงข้อมูลอาหารที่เกี่ยวข้องกับประเทศแหล่งกำเนิด หรือสถานที่แหล่งกำเนิดของส่วนประกอบขั้นต้นของอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันและไขมันพืช, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561

สหภาพยุโรป

รายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามระเบียบ Regulation 2015/2283

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

สหภาพยุโรป

การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

อินเดีย

ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2560

แคนาดา

กฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารใหม่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

สหภาพยุโรป

ยกเลิกการใช้แคลเซียม ซอร์เบต (E 203) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

ไต้หวัน

การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

ออสเตรเลีย

มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Silicon dioxide (E 551) ใน Potassium nitrate (E 252) ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium carbonate (E 501) กับผลไม้ตัดแต่งและปอกเปลือก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

ไต้หวัน

เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

เกาหลีใต้

มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2560

เกาหลีใต้

เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

สหภาพยุโรป

อนุญาตให้สารสกัดจากถั่วเหลืองหมัก (Fermented Soybean Extract) เป็น Novel food

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

อินโดนีเซีย

กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

ไต้หวัน

เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1235/2008 สำหรับใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน Regulation 889/2008 และ Regulation 834/2007

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

โคเด็กซ์

มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 พ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวสังข์หยดเมือ’พัทลุง” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ต.ค. 2559

สหภาพยุโรป

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

อินโดนีเซีย

ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ต.ค. 2559

สหภาพยุโรป

อาหารใหม่ (Novel Food) และแก้ไขระเบียบ 1169/2011 และยกเลิกระเบียบ 258/97 และ ระเบียบ 1852/2011

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

ไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในเคซีเนตสำหรับบริโภค (Edible Caseinates) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Propionic acid – Propionates (E 280-283) ใน Tortillas หรือขนมปังที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 พ.ค. 2559

ฟิลิปปินส์

ฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) เพื่อเป็นสารให้ความหวาน (Sweetener) ในมัสตาร์ด ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารใน Categories of foods ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

สปป. ลาว

การแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2558

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขรายชื่อกลุ่มอาหาร 12.3 Vinegars ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

ไต้หวัน

ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.พ. 2559

สหภาพยุโรป

แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 ม.ค. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Extract of Rosemary เพื่อเป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ในไขมันทาขนมปัง ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

รัสเซีย

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

รัสเซีย

ปริมาณโลหะหนักในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation 854/2004 ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด และแก้ไขภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005 ของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

ถอนรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสบางชนิดของ Union List ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Erythritol (E 968) เป็นสารเพิ่มรสชาติ ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นชนิดไม่เติมน้ำตาล และชนิดลดแคลอรี ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Iron tartrate เพื่อเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anticaking) ในเกลือและผลิตภัณฑ์ทดแทน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ย. 2558

สหภาพยุโรป

ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตาม Regulation 1169/2011

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ส.ค. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Riboflavins (E 101) และ Carotenes (E 160a) ในมันฝรั่งอบแห้งชนิดบดหยาบและแผ่น ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

ไต้หวัน

การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

อินโดนีเซีย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 เม.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Benzoic acid – benzoates (E 210-213) ในกุ้งในน้ำเกลือ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

เวียดนาม

กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 พ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมรายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

สหรัฐอเมริกา

สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

เวียดนาม

ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

สหภาพยุโรป

ยกเลิกการใช้ Montan acid esters (E 912) และ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium alginate (E 401) ในผักและผลไม้ไม่แปรรูป ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

ฮ่องกง

กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารอลูมิเนียมเลคในสี Riboflavins (E 101) และ Cochineal (E 120) ในกลุ่มอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.ย. 2557

สหภาพยุโรป

ข้อกำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการนำเสนอปริมาณกลูเต็นในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557

ฮ่องกง

กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ก.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สีคาราเมล (E 150a-d) ในเบียร์และเครื่องดื่มจากมอลต์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์และการใช้วัตถุ เจือปนอาหารในการเตรียมเนื้อสัตว์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2557

ฟิลิปปินส์

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวาน Advantame ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Directive 2002/46/EC และ Regulation 1925/2006 ในการอนุญาตให้ใช้ chromium enriched yeast ในการผลิตอาหารเสริม และการเติม chromium(III) lactate tri-hydrate ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2557

ฟิลิปปินส์

ระเบียบแนวทางการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.พ. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – ซัลไฟต์ (E 220-228) ในผลิตภัณฑ์ Aromatised wine-base ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2557

ฟิลิปปินส์

PH - ระเบียบคำแนะนำในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ม.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไขรายละเอียดและความถูกต้องของภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008 และภาคผนวกของ Regulation 231/2012 ในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ม.ค. 2557

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโซเดียมฟอตเฟต (E 339) ในไส้ธรรมชาติสำหรับไส้กรอก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารกลุ่มฟอตเฟตในปลาเค็ม(wet salted fish) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

จีน

มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมง ตามภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานในผักหรือผลไม้ชนิด Spread ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

ญี่ปุ่น

เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการส่งออกสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sucrose ester of fatty acids (E 473) เป็นวัตถุแต่งกลิ่น ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Octenyl succinic acid modified gum arabic เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ส.ค. 2556

สหภาพยุโรป

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสารอาหารทั้งหมดสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ส.ค. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ 608/2004 ที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารและส่วนผสมอาหารที่เติม Phytosterols, phytosterol ester, phytostanols และ/หรือ phytostanol esters

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 มิ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิด E172, E 464 และ E 432-436 ในผลไม้ ตามภาคผนวก 1, 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 เม.ย. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 ว่าด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผักงอก และข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 เม.ย. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sodium ascorbate (E 301) ในวิตามินดี ที่เตรียมไว้สำหรับใช้ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.พ. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 396/2005 สำหรับการกำหนดค่า Maximum residue levels ของสารเคมีบางชนิดในสินค้าเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

ออสเตรเลีย

ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ม.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium diacetateเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ม.ค. 2556

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ซัลไฟต์ (E220-228) และ propane-1, 2-diol alginate (E 405) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในเครื่องดื่มหมักจากองุ่นตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิวสำหรับผลไม้ (Wax) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Dimethyl polysiloxane (E 900) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Polyglycitol syrup เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 1924/2006 สำหรับรายการกล่าวอ้างทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ต.ค. 2555

เกาหลีใต้

อาหารเพื่อสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ต.ค. 2555

สหภาพยุโรป

รายชื่อสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555

ญี่ปุ่น

รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

สหภาพยุโรป

รายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (List of flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

ไต้หวัน

ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโพลีซอร์เบต(E 432-436) ในกะทิ ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขการใช้ Aluminium-containing เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

สหภาพยุโรป

การระบุข้อมูลหรือเครื่องหมายแสดงล็อต (Lot) ของสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 เม.ย. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 และแก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) และ Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

สิงคโปร์

การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2554

อินโดนีเซีย

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ย. 2554

อินโดนีเซีย

การแสดงฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008 สำหรับรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร สารแต่งกลิ่นรส และสารอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ต.ค. 2554

สหภาพยุโรป

EU: ข้อกำหนดการสืบย้อนกลับใน Regulation 178/2002 สำหรับอาหารที่มาจากสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การกล่าวอ้างถึงผลต่อสุขภาพ (Health Claim Requirements)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2554

เวียดนาม

VN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labeling Requirement)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

แคนาดา

CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - การแสดงวันหมดอายุของสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

ฟิลิปปินส์

PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 เม.ย. 2554

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า ปรับปรุงปี ค.ศ.2011

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.พ. 2555

เกาหลีใต้

การแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

เกาหลีใต้

KR - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labelling Requirements)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

ฮ่องกง

ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

สหภาพยุโรป

EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ม.ค. 2554

เกาหลีใต้

KR - ข้อกำหนดอาหารฉายรังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2554

มาเลเซีย

MY - การจำแนกระดับคุณภาพ การบรรจุและการแสดงฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2554

อินโดนีเซีย

ID - ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหาร (Food Import Requirements)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

ออสเตรเลีย

AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2553

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

การควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

บรูไน

BN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหารและฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

สิงคโปร์

SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

สปป. ลาว

LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

อินโดนีเซีย

ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

จีน

China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

ฮ่องกง

HK-การใช้วัตถุกันเสีย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: รายชื่อสารอาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการเฉพาะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ต.ค. 2552

มาเลเซีย

MY-ระเบียบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

สหรัฐอเมริกา

การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

สหภาพยุโรป

EU: มาตรการเพิ่มระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้าจากพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

ญี่ปุ่น

JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2552

เกาหลีใต้

KR-ข้อกำหนดการแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์ย่อย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

ไต้หวัน

TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

สหภาพยุโรป

EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ค. 2552

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

AE-ระเบียบการใช้สีผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552

ญี่ปุ่น

หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552

จีน

CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: การแสดงส่วนประกอบและฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเต็น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

ญี่ปุ่น

เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร: High Potency และ Antioxidant สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

สหภาพยุโรป

EU: คำแนะนำสำหรับบุคคลในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากอาหาร GMOs

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ย. 2551

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ 834/2007 สำหรับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

แคนาดา

CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

สหรัฐอเมริกา

ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

สหภาพยุโรป

EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มี.ค. 2551

สหภาพยุโรป

EU: มาตรการสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ามาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:มาตรฐานว่าด้วยช่วงอายุของสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:การแสดงฉลากสำหรับสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

ฮ่องกง

HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551

จีน

CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

สหภาพยุโรป

วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

สหภาพยุโรป

แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2550

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก III ในระเบียบ 853/2004 เรื่องข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยของอาหารที่มาจากสัตว์ (เจลาติน)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550

จีน

CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ญี่ปุ่น

ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

สหรัฐอเมริกา

ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

ญี่ปุ่น

กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

จีน

CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

สหรัฐอเมริกา

กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

สหภาพยุโรป

EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

สหภาพยุโรป

EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : ปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์บางรายการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : อนุญาตการใช้สารเจือปนในอาหารสัตว์ (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

ญี่ปุ่น

ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

สหรัฐอเมริกา

ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

สหรัฐอเมริกา

กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 มี.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : ร่างระเบียบสหภาพยุโรป การสืบ GMO

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

สหรัฐอเมริกา

ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ม.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

สหภาพยุโรป

EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

สหภาพยุโรป

EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

ไทย

มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดของไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

ไทย

รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

ไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองสัตว์น้ำส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 พ.ค. 2548

ไทย

ขั้นตอนการขอรับรองและขอใช้มาตรฐานอาหารฮาลาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

เกาหลีใต้

KR_การแสดงฉลากอาหารเกาหลีใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

เกาหลีใต้

KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำเข้า-ซึ่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_รายชื่อพืชที่ห้ามการนำเข้าประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_รายยชื่อผลไม้และผักสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

สหภาพยุโรป

EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องปริมาณโลหะหนักตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องสารเคมีตกค้างและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องการแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU: ภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU: บรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

สหรัฐอเมริกา

การกำกับดูแลกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.พ. 2547

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-ฉลากอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

ไทย

การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

ไทย

การขอหนังสือรับรองและเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

ไทย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:ฉลากและข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบการตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG:ขั้นตอนการนำเข้าอาหารของประเทศสิงคโปร์(Importation of Food into Singapore)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG:สารสกัดให้กลิ่นรสและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร(Flavouring essences or Extracts & Flavour enhancers)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มี.ค. 2546

ไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.พ. 2546

ไทย

Drug approved for use in Aquaculture and Poultry in Thailand

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกเครื่องดื่ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล กากน้ำตาล และขนมหวาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

ไทย

ขั้นตอนการส่งออกผักผลไม้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ต.ค. 2545

ไทย

ระเบียบสำหรับฉลากอาหารส่งออกของไทย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ม.ค. 2443

สหภาพยุโรป

EU : การกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527