FOOD LAW NEWS

อเมริกาเหนือ(North America)
ลำดับขั้นกฎหมาย : คำแนะนำ (Guideline or Guidance และ Recommendation)
สหรัฐอเมริกา ( ทั้งหมด 22 ฉบับ )
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: สีเจือปนในอาหารสำหรับน้ำผักและผลไม้   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: การใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice   , เริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2558, วันที่เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหรัฐอเมริกา : US_คำแนะนำการควบคุมซัลโมแนลลาในไข่ , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 22 ฉบับ