FOOD LAW NEWS

อเมริกาเหนือ(North America)
ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐาน (Standard)
สหรัฐอเมริกา ( ทั้งหมด 31 ฉบับ )
 • สหรัฐอเมริกา : USA: รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักขมสด , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods) , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบหลักการปฎิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มาตรฐานอาหารบังคับของ FDA , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:หอยนางรมบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีแช่แข็ง(21 CFR 158.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำมะเขือเทศ(21 CFR 156.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:เห็ดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.201) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.200) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ซอสมะเขือเทศ(21 CFR 155.194) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศเข้มข้น(21 CFR 155.191) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.130) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำสับปะรด(21 CFR 146.185) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 31 ฉบับ