อาเซียน(Asian)
ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐาน (Standard)
สิงคโปร์ ( ทั้งหมด 14 ฉบับ )
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ(Others Foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ(Special purpose foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ซอส น้ำส้มสายชู และเครื่องชูรส(Sauce Vinegar & Relishes) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:น้ำผลไม้และคอร์เดียล(Fruit juices & Fruit cordials) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ขนมหวาน(Sugar & Confectioneries) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(Meat & Poultry Products) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส(Spices & Condiments) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: เกลือ(Salt) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(์Non-alcoholic Drinks , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: แยม(Jams) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ชา กาแฟ และโกโก้(Tea Coffee & CoCoa) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ผลิตภัณฑ์ประมง(Fishery Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ข้าว(Rice) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Flour Bakery & Cereal Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 14 ฉบับ