สวัสดี

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉานสหภาพเมียนมาร์

แชร์:
Favorite (38)

11 กันยายน 2561

รายงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์”  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์รวมทั้งช่องทางการกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่รัฐฉาน ตลอดจนเส้นทางการค้าเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพโดยรอบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และกลยุทธ์ในการขยายการผลิต การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527