สวัสดี

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน

แชร์:
Favorite (38)

24 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด :

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 
**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ**
► การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากหม่อนผล 1 ผลิตภัณฑ์
► การออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก
► การเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตตาม GMP สธ.420
► ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
**หรือ**
► ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
 
!!รับจำนวนจำกัด 5 ราย เท่านั้น!!
 
-----เงื่อนไข-----
♦ เฉพาะผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดข้างเคียงสระบุรี
♦ รับซื้อหม่อนผลสดจากสระบุรีเพื่อแปรรูป
 
สามารถสมัครได้ที่
https://forms.gle/HaJJ9GPpWHpxD4pj6
ติดต่อสอบถาม
คุณวุ้น 0620277104
 

ที่มา : www.example.com

ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527