สวัสดี

Monthly Situation

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมกราคม และแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด :

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.1  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 63.8 ขยายตัวเล็กน้อยจากร้อยละ 63.6 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน
การขยายตัวของภาคการผลิตมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบการเกษตร การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงฉุดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญของโลกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาวะเงินเฟ้อที่กระทบกำลังการซื้อของผู้บริโภค และฐานที่สูงในปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าหลักที่มีการผลิตขยายตัวได้แก่ ข้าวโพดหวานกระป๋อง (263.7%) และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (54.2%) ผลไม้ (+19.0%) ซาร์ดีนกระป๋อง (7.1%) และเนื้อไก่แช่แข็งและแช่เย็น (5.9%)  ส่วนกลุ่มสินค้าหลักที่มีการผลิตหดตัว ได้แก่ กะทิ (-35.8%) แป้งมันสำปะหลัง (-23.7%) กุ้งแช่แข็ง (-15.8%) สับปะรดกระป๋อง (-10.3%) ปลาทูน่ากระป๋อง (-9.3%) และน้ำตาลทรายขาว (-8.0%) เป็นต้น

ราคาอาหารเดือนมกราคม 2566 ขยายตัวร้อยละ 7.1 ตามการสูงขึ้นของราคาในทุกกลุ่มสินค้า จากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นตามราคาพลังงาน และความต้องการบริโภคอาหารในช่วงเทศกาล โดยกลุ่มสินค้าอาหารที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และขนมอบ กลุ่มเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7  กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 กลุ่มผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 กลุ่มผลไม้สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 กลุ่มเครื่องประกอบอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันพืช และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

 

การส่งออกสินค้าอาหารไทยเดือนมกราคม 2566 มีมูลค่า 93,390 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามความต้องการสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และอานิสงส์จากราคาสินค้าอาหารส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง ทั้งนี้ หากพิจารณาการส่งออกรายสินค้า พบว่ามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า ยกเว้น กุ้ง เครื่องปรุงรส และสับปะรดกระป๋อง โดยข้าวเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงถึงร้อยละ 78.8 จากการส่งมอบต่อเนื่องจากช่วงปลายปี ตามคำสั่งซื้อที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527