ข่าวสาร

เนื้อจากรา เฮลท์ตี้กว่า รสสัมผัสไม่ต่างจากเนื้อจริง

ในปัจจุบันเทรนด์ของเนื้อเทียมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเทียมจากพืช เนื้อเทียมจากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และเนื้อเ...

สิงหาคม 2565

little freddie รักเด็ก รักษ์โลก

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กบรรจุในถุงลามิเนตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับการรับรองว่าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบ...

กรกฎาคม 2565

ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามทำ new high

ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามแข็งแกร่ง ทั้งยอดขายในประเทศและการส่งออก โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลมูลค่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เ...

กรกฎาคม 2565

โปรตุเกสโชว์เทคโนโลยียกระดับมูลไก่สร้างมูลค่าเพิ่ม

มูลไก่ถือเป็นสิ่งปฏิกูลจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโย...

กรกฎาคม 2565

rss-icon Regulation news &World food Law
ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากสาเก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพากรของญี่ปุ่น (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานคุณภาพวิธีการผลิตและมาตรฐานการติดฉลากสาเก (sa...

สิงหาคม 2565

บราซิลเตรียมใช้ฉลากโภชนาการใหม่ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 หน่วยงาน National Health Surveillance Agency (ANVISA) ของบราซิล ได้ออกข้อกำหนดการติดฉลากใหม่ที่หน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงความเ...

สิงหาคม 2565

FSANZ ประกาศมาตรฐานอาหาร กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ประกาศใช้มาตรฐานร่ว...

กรกฎาคม 2565

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพท...

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1038 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุป...

กรกฎาคม 2565

report
แนวโน้มตลาดอาหารในสหราชอาณาจักร

แนวโน้มของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร-อาหารประเภทไหนที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ อาหารที่ผู้บริโภครับประทานส่วนใหญ่ยังขาด...

อ่านต่อ
report
Upcycled Food เทรนด์อาหารใหม่ช่วยโลก

ตามที่องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ ระบุว่ามากกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดที่ต้องเสียซึ่งรวมกันได้มาก...

อ่านต่อ
report
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวร้อยละ -1.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51.5 หดตัวจากอัตราร้อยละ 52.2  ใน...

อ่านต่อ
report
รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่...

รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

promote
ห้ามพลาด!! พบกันอีกครั้ง สัมมนา Thailand Future Foods 2022 (...

ห้ามพลาด!! พบกันอีกครั้ง สัมมนา Thailand Future Foods 2022 (ครั้งที่ 3) เรื่อง "Future Food Transformations : เปิดมุมมอง สร้างโอกาสใหม่ ด้วย...

อ่านต่อ
promote
DITP x NFI เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 กิจการเท่านั้น ฟรี...

DITP x NFI เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 กิจการเท่านั้น ฟรี!! สนใจสมัครได้เลยนะคะ

อ่านต่อ
promote
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างกำไรให้ธ...

Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างกำไรให้ธุรกิจอาหารด้วยการรู้ทัน...

อ่านต่อ
promote
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง "โอกาสในการเปิดร้านค้าออ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง "โอกาสในการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com" ในงาน PhenixBox Online Open House วันพุธ...

อ่านต่อ